Vill ha central utbildning för statstjänstemän

STATSFÖRVALTNING2017-04-20

Tre tidigare utbildare föreslår i en debattartikel att en central utbildning för statligt anställda återinförs. Artikeln är ett svar på ett inlägg av Britta Lejon.

I en debattartikel i Dagens Nyheter har ST-ordföranden Britta Lejon beskrivit behovet av att statens tjänstemän har grundläggande kunskap om statstjänstemannarollen:

”En viktig förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter som Polisen, domstolar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vårt samhälle bygger på medborgarnas tillit till våra myndigheter”, skrev Britta Lejon.

Nu svarar Barbro Dahlbom-Hall, Birgith Koark och Monica Wåglund, som alla tre arbetade med chefs-, handläggar- och kanslistutbildningarna på Statliga personalutbildningsnämnden, Pun, fram till avvecklingen 1979. Den stora förändringen blev då att myndigheterna själva skulle bära kostnaderna för att utbilda sina anställda. Inom Pun hade kostnaden för utbildningen stannat på staten centralt.

”Allt detta slängdes ut som barnet med badvattnet i samband med att mycket avreglerades i statsförvaltningen i början av 1980-talet. Nu ser vi konsekvenserna av detta”, skriver de tre.

I debattartikeln vill de återuppväcka tanken på ett speciellt organ för att utbilda ämbetsmän i staten, där kostnaden inte belastar den enskilda myndigheten. Det skulle ge möjlighet att bryta och byta erfarenheter om vad det innebär att vara ämbetsman i en rättssäker och effektiv förvaltning, en nödvändighet för ett högt förtroende för statsförvaltningen, skriver de:

”Vill man ha en ämbetsmannakår som arbetar enligt grundprinciperna måste regeringen satsa resurser på utbildningar. Vi har i dag sett de negativa konsekvenserna av att varje myndighet ska svara för sina egna kostnader.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA