Ny webbkurs för nyanställda i staten

STATSFÖRVALTNING2017-05-16

Ekonomistyrningsverket, ESV, lanserar en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Den riktar sig till nyanställda inom staten, men också till redan anställda som vill uppdatera sina kunskaper.

ESVs nya webbkurs ska vara en obligatorisk förberedelse inför myndighetens grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Myndighetens förhoppning är att utbildningen också ska vara till nytta för de myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning och för personer som är nyanställda inom staten, skriver ESV i ett pressmeddelande.

Utbildningen är interaktiv med animationer, filmer och frågor och tar en dryg timme att genomföra. Webbutbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig via ESVs webbplats.

”Webbutbildningen har gjort att vi kommer kunna korta ner grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering från tre dagar till två dagar. En effektivisering, då kursdeltagarna inte behöver avsätta lika mycket tid hos oss, utan genomför delar av utbildningen under den tid och på den plats de själva önskar”, skriver projektledaren Annica Sjögren i pressmeddelandet.

Webbkursens kunskapstest kommer att vara avgörande för att få delta i den fysiska delen av grundkursen. Testet ska säkerställa att kursdeltagarna har genomfört och tillgodogjort sig webbutbildningen. Om man inte har tänkt gå igenom grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering är kunskapstestet på webben frivilligt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA