Vanligt att nyanställda får introduktion

STATSFÖRVALTNING2019-12-02

Nästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.

Enligt Statskontoret innehåller introduktionsutbildningarna nästan alltid inslag som gäller den egna myndighetens specifika verksamhet. De flesta av myndigheterna genomför själva utbildningen och den är som regel handledarledd. Oftast ingår också inslag om rollen som statsanställd och de grundläggande rättsprinciper som gäller i statsförvaltningen i stort. Vid knappt sju av tio myndigheter behandlas den statliga värdegrunden i sin helhet i introduktionsutbildningen.

En stor majoritet av myndigheterna anser att deras egen introduktionsutbildning ger de nyanställda tillräckliga kunskaper om rollen som statsanställd. Samtidigt anser de flesta att det bör tas fram en myndighetsgemensam utbildning om statstjänstemannarollen. Många myndigheter bedömer enligt Statskontoret att det skulle stärka kvaliteten i utbildningens innehåll och effektivisera myndigheternas introduktion av de nyanställda.

Statskontorets enkät har besvarats av 193 myndigheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA