Bild: Mostphotos

Nya regler kan sänka lönen för ambassadpersonal

AMBASSADERNA2020-04-21
Från 1 maj får 47 lokalanställda svenska medborgare på Sveriges ambassader i länder inom EU och ESS inte längre vara med i det svenska socialförsäkringssystemet. Det kan betyda både sämre villkor och sänkta löner. ST vill nu att övergången skjuts fram på grund av coronapandemins påverkan på Europas ekonomi.

De svenskar som är lokalanställda på någon av Sveriges ambassader i ett EU- eller ESS-land får sedan slutet av 2013 inte tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet, enligt ett riksdagsbeslut.

När beslutet togs infördes dock övergångsregler som innebar att den som anställts före 1 november 2013 kunde välja att fortsätta vara med i det svenska systemet fram tills 30 april i år, då övergångsreglerna löper ut.

Kristina Nilsson.
Kristina Nilsson.

Kristina Nilsson, ST-medlem på ambassaden i Rom, har jobbat i 15 år och var gravid när hon valde att behålla sin svenska socialförsäkring. Hon är en av sju lokalanställda på ambassaden i Rom som tillhör det svenska socialförsäkringssystemet.

–  Italien är ett fungerande samhälle i många avseenden, men valet var ändå självklart eftersom skillnaderna jämfört med Sverige är stora. Italien ligger långt efter vad gäller föräldraförsäkring, här får man ytterst lite barnbidrag om man ens berättigas till det och villkoren under föräldraledigheten är mycket begränsade, säger hon till Publikt. 

Kristina Nilsson påpekar också att det finns en osäkerhet kring att gå över till det italienska pensionssystemet. Det känns otryggt med tanke på landets ekonomiska situation, som nu dessutom har förvärrats av coronapandemin, säger hon.

Den ambassadpersonal som berörs av att övergångsreglerna nu löper ut måste börja betala egenavgifter i det land som man arbetar i. Ebba Palmstierna, ST-medlem och lokalanställd på Sveriges ambassad i Paris, uppskattar att hon därför kommer att få sänkt lön med ungefär 20 procent.

– Som ensamstående mamma i en dyr stad är jag väldigt orolig. Jag kommer inte att kunna leva på den här lönen. Det är helt omöjligt, säger hon till Publikt.

Ebba Palmstierna.
Ebba Palmstierna.

Trots att övergångsreglernas slutdatum har varit känt ett antal år har informationen varit minimal från arbetsgivaren, säger Ebba Palmstierna. Hon hade velat se utrikesdepartementet, UD, göra en konsekvensanalys över hur personalen på ambassaderna påverkas av att byta socialförsäkringssystem.

– Man borde ha tagit frågan på allvar mycket tidigare och jag skulle vilja att man överväger någon slags kompensation. Facket hade också kunnat sätta sig in i frågan tidigare. Nu kom förhandlingar i gång i sista stund, säger hon.

Thomas Janson är ordförande för ST inom Regeringskansliet. Han håller med om att samverkan borde ha skett tidigare och att denna har varit mycket bristfällig på vissa ambassader, men påpekar att arbetsgivaren har ett ansvar för samverkan.

– Vi krävde samverkan i februari och fick det nu i mars. Det var i senaste laget men det var då som UD började skicka ut information till de anställda.

Innan dess har UD inte velat diskutera frågan, enligt honom.

– Vilka effekterna av det här blir vet vi inte riktigt och det är dessutom väldigt olika beroende på vilket land man jobbar i. Inom vissa länder innebär det helt klart en reallönesänkning, säger Thomas Janson.

För lokalanställd ambassadpersonal finns ett lokalt kollektivavtal som ska garantera att pensionsvillkoren ligger på minst en nivå som motsvarar Sveriges. Den som inte är med i arbetslandets socialförsäkringssystem har också vissa förmåner när det gäller föräldra- och sjukförsäkring.

Enligt ST-medlemmen Ebba Palmstierna på ambassaden i Paris har det lokala kollektivavtalet dock liten effekt i praktiken:

– Man ska sträva efter att om det finns en skillnad så ska arbetsgivaren överbrygga den. Men det tillämpas inte alltid som jag uppfattar det, säger hon.

I både Paris och Rom råder nu karantän på grund av coronapandemin. Alla som kan ska jobba hemifrån och ambassaderna har minimibemanning. För Italiens del är landets försäkringskassa överbelastad med att hantera stödåtgärder åt dem som drabbats ekonomiskt av pandemin, säger Kristina Nilsson.

Hon tar bilen till jobbet när hon behöver vara på plats enligt det rotationsschema som upprättats för ambassadens personal. Gatorna är nästan tomma.

 – Det är väldigt ovanligt, och dessutom är det en vacker vårperiod här nu. Man kan iaktta staden på ett helt annat sätt när man inte hela tiden behöver vara rädd för att köra på någon i trafiken, säger Kristina Nilsson.

Thomas Janson.
Thomas Janson.

Till följd av pandemin vill facket nu skjuta fram övergångsdatumet. STs Thomas Janson påpekar att socialförsäkringssystemen i flera berörda länder är under hårt tryck. Det finns också en osäkerhet kring om alla berörda länder verkligen kommer att inkludera de lokalanställda i sina respektive socialförsäkringssystem från 1 maj, med tanke på pandemins påverkan på systemen.

– Bland de lokalanställda finns en oro för hur deras anställningstrygghet kommer att påverkas av att byta system i nuläget, säger han.

Thomas Janson påpekar att det pågår en diskussion, som kommer att fortsätta i närtid.

I ett mejl till Publikt skriver UDs presstjänst att 63 lokalanställda på 16 ambassader berörs av övergångsreglerna. Av dem är 47 svenska medborgare. Man påpekar att dessa behåller sin svenska tjänstepension utöver den allmänna pension som de får lokalt.

När det gäller samverkan med facket uppger UDs presstjänst att det skedde under 2014, då det lokala villkorsavtalet skulle tecknas. Personalen har också informerats via intranätet samt i ett videomöte i mars 2020. Samverkan med facket skedde vid ett tillfälle strax efter det, uppger UD.

I mejlet påpekar presstjänsten att det lokala kollektivavtalet innebär att de lokalanställdas föräldra- och sjukförsäkring håller minst svensk standard. ”I vissa länder kan villkoren vara bättre än i Sverige eftersom villkoren måste följa lokal lagstiftning”, skriver man.

UD påpekar också i mejlet att man inte kan ta beslut i frågan om att skjuta upp datumet för övergången, då Försäkringskassan bär det ansvaret.

Försäkringskassan hanterar i nuläget ett antal ansökningar från lokalanställda på svenska ambassader. De flesta av dessa handlar om att man vill fortsätta tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet, enligt Joakim Axelsson, områdeschef på Försäkringskassan.

”Övergångsdatumet skjuts inte upp. Däremot kan man som enskild individ beviljas dispens som innebär att man tillhör det svenska socialförsäkringssystemet även efter 30 april 2020”, skriver han i ett mejlsvar till Publikt.

I Paris funderar Ebba Palmstierna på hur hon ska göra. Förmodligen kan hon inte fortsätta sitt jobb på ambassaden av ekonomiska skäl.

– Det känns väldigt tråkigt att Sverige inte kan vara en bättre arbetsgivare åt sina lokalanställda. Hade man varit en god arbetsgivare hade man analyserat det här och tagit fram åtgärder för att kompensera oss, säger hon.

Kristina Nilsson i Rom säger att förmånen att få tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet är en anledning till att hon sökte sig till jobbet på ambassaden.

– Nu blir vi av med den förmånen utan att beslutet föregåtts av en konsekvensanalys eller samverkan mellan arbetsgivare och lokalanställda. Vi jobbar för en svensk myndighet och vi är väldigt kompetenta. Ett av våra viktigaste uppdrag är att främja Sverige och dess värderingar och nu tvingas vi in i ett system som vi inte kan stå för. Det känns sorgligt, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.