ST inom Polisens fackliga tid kommer att minska rejält, eftersom parterna inte kom överens om ett nytt kollektivavtal.
Bild: Mostphotos
ST inom Polisens fackliga tid kommer att minska rejält, eftersom parterna inte kom överens om ett nytt kollektivavtal.

Nytt avtal mer än halverar den fackliga tiden

POLISEN2021-06-10

Arbetsgivarens förslag till nytt kollektivavtal inom Polisen skulle ha kapat den fackliga tiden med mer än hälften. ST sade nej och får nu gå på förtroendemannaavtalet, som innebär ännu färre fackliga timmar. STs avdelningsordförande Pär Renberg kritiserar förbundet för att inte ha stöttat avdelningen tillräckligt i avtalsförhandlingarna.

I början av maj kom Polisförbundet och arbetsgivaren överens om ett nytt kollektivavtal som innebär att den fackliga tiden blir betydligt lägre.

Med det nya avtalet kommer Polisförbundet att ha runt 77 fackliga årsarbetskrafter år 2025 jämfört med dagens 74. Men det betyder ändå en minskning i facklig tid räknat per medarbetare, eftersom förbundet då sannolikt kommer att ha betydligt fler medlemmar, skriver Polistidningen.

ST och övriga fack som organiserar civilanställda inom Polisen, Saco-S och Seko, vill däremot inte skriva under det nya avtalet som ska börja gälla 1 september.

– Vi valde att inte skriva på för att vi kände att man vill begränsa möjligheten att driva facklig verksamhet för ingående från arbetsgivarens sida, säger STs avdelningsordförande Pär Renberg till Publikt.

Pär Renberg.
Pär Renberg.

Att ST-avdelningen avböjde att skriva på innebär att ST i stället kommer att gå efter förtroendemannaavtalet, FMA, i höst. Eftersom FMA ger rätt till en facklig årsarbetskraft per 500 anställda, får ST då nöja sig med omkring 12 årsarbetskrafter i facklig tid.

Det är en minskning med ungefär två tredjedelar, eftersom förbundet i dag har möjlighet till 37 årsarbetskrafter. Hade ST gått med på arbetsgivarens avtalsförslag hade avdelningen kunnat få runt 18 årsarbetskrafter.

– Detta får stora konsekvenser, då årsarbetskrafterna ju ska fördelas nationellt också. Vi måste se över hela vår organisation nu så att vi utnyttjar de här nya förutsättningarna så gott som det går, säger Pär Renberg.

Anledningen till att ST ändå höll fast vid att säga nej till det nya avtalsförslaget var att arbetsgivaren ville bestämma för mycket om vad den fackliga tiden ska användas till, förklarar han.

Avtalet som ST-avdelningen tackade nej till innebär att det som ska räknas som facklig tid i första hand är till exempel förtroendevaldas deltagande på förhandlingar och möten mellan parterna som antingen arbetsgivaren eller facket har kallat till.

Sådant fackligt arbete som att ägna sig åt styrelsemöten, individärenden, att vara med vid tjänstetillsättningar och andra ärenden som man normalt sett söker ledigt för räknas inte in.

– Vi uppfattar att arbetsgivaren vill godkänna vad som är facklig tid och bestämma vad som är fackligt arbete och inte, säger Pär Renberg.

Han menar att det fackliga arbetet på sikt kan påverkas negativt och ST riskerar då att tappa medlemmar. STs avdelning inom Polisen hade därför behövt mer stöd från förbundet i den här frågan, anser han.

Vad hade ni velat att ST som förbund skulle ha gjort?

– Vi har haft samtal men ofta upplever jag att man har tryckt tillbaka detta på oss på avdelningsnivå. Man vill inte stämma i bäcken för att man är rädd för att det kan få negativa konsekvenser, säger Pär Renberg.

Åsa Erba-Stenhammar.
Åsa Erba-Stenhammar.

Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef, är inte säker på hur den fackliga tiden kommer att påverkas av att parterna inte kommit överens om ett nytt avtal.

– Den tid som är avsatt i förväg minskar rejält, men hur mycket facklig tid som det blir i slutändan beror helt på vad arbetsgivaren hittar på. Hur många tvister, mbl-förhandlingar och omorganisationer det blir, säger hon till Publikt.

Åsa Erba-Stenhammar påpekar att ST centralt har lagt extra resurser på att stötta STs avdelning inom Polisen, med bland annat en extra ombudsman. Hon har dock förståelse för att avdelningen är missnöjd med resultatet av förhandlingarna.

– När man inte kommer överens och det landar på vad som gäller enligt lagar och avtal, förstår jag att man känner en frustration över att man inte kom längre, säger hon.

Det nya avtalet riskerar också att ge ringar på vattnet, menar STs avdelningsordförande Pär Renberg. Han befarar att fler myndigheter kan ta efter Polisens exempel genom att de också börjar skära i den fackliga tiden.

Åsa Erba-Stenhammar menar att förändringar i de lokala avtalen om facklig tid sker med jämna mellanrum.

– När jag började här för tio år sedan var det bland det första jag hörde att Försäkringskassan blev tvungna att omförhandla sitt avtal. Jag har inte sett någon lavin och jag ser inte att det här kommer att vara det som vare sig börjar eller slutar den här processen, säger Åsa Erba-Stenhammar.

När det nuvarande avtalet kring facklig tid upphör att gälla 1 september och FMA i stället börjar gälla, kommer dock ST att ta strid när man anser att arbetsgivaren bryter mot detta, betonar Åsa Erba Stenhammar.

– Det är ingen nyhet, och det har vi sagt hela tiden. Men vi har inte kunnat ta tvister och strider innan brottet är begått, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA