Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen.
Bild: Fredrik Hjerling
Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen.

Nytt lönesystem vållar stora problem inom Polisen

POLISEN2022-04-13

Ett år efter bytet av lönesystem är arbetsbelastningen hög och sjukskrivningarna många på Polisens löneadministration. Ett problem är att många manuella rättningar krävs för att undvika felaktiga utbetalningar. ”Personalen går på knäna” säger Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen, som också får många samtal från medlemmar som fått fel lön.

I maj 2021 bytte Polismyndigheten till sitt nuvarande lönesystem, Heroma. Knappt ett år senare anser ST inom Polisen att bytet har lett till stora arbetsmiljöproblem på Polisens administrativa center, där ett 70-tal medarbetare arbetar med handläggning, support och systemutveckling kopplat till löneutbetalningarna.

För denna grupp har Heroma inneburit en stor mängd merarbete, både när systemet infördes och under det gångna året. För att undvika felaktiga löneutbetalningar behövs ofta ett tidkrävande, manuellt arbete med felsökningar och rättningar inför utbetalningarna. Framför allt är det informationsöverföringen mellan Polisens schemaläggningssystem och det nya lönesystemet som har fallerat, enligt Maria Hölscher, sektionschef på Polisens administrativa center.

– Det är information om tidsförskjutna arbetspass, övertidspass och andra schemaändringar som inte alltid har förts över till lönesystemet som de ska. Det har lett till fördröjningar av utbetalningar av ersättningar och har inneburit en högre belastning för lönehandläggarna. Vi hinner inte med allt och måste göra prioriteringar, vilket inte alla har mått bra av, säger hon.

Det är nu fler sjukskrivningar än normalt på sektionen, något som kopplas till den ansträngda arbetssituationen. Samtliga medarbetare som känt behov av eller visat tecken på stress har erbjudits stöd från företagshälsovården, berättar Maria Hölscher.

Löneadministrationen, som förstärktes inför bytet av lönesystem, förstärks under våren med ytterligare tre medarbetare. I april väntar även tekniska uppdateringar av systemen som Maria Hölscher hoppas ska minska de manuella momenten.

– Jag tror att detta kommer att ge oss ett nytt läge under våren. När vi får mer resurser och när arbetet flyter på mer automatiskt kommer det att underlätta arbetet på ett märkbart sätt, säger hon.

Men Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen, är mycket kritisk till arbetsgivarens hantering av situationen.

– Det här är ett akut problem. Det är en bedrövlig arbetsmiljö. Arbetsgivarsidan arbetar med uppdateringar, men personalen har levt med detta i ett års tid. Personalen går på knäna, säger Pär Renberg.

Han ser dessutom en ökning av antalet medlemmar som vänder sig till ST-avdelningen med frågor om återbetalningar sedan för höga ersättningar har betalats ut. Ofta är det sjukskrivna eller föräldralediga som har fått för mycket i ersättning och där återbetalningen sedan har skett i form av avdrag på lönen utan att medarbetaren har informerats, berättar Pär Renberg.

– Det kan handla om en person med sjuklön som arbetar deltid som har fått för mycket betalt. Sedan får hen inte någon lön alls under flera månader. Jag vet folk som har lånat pengar av anhöriga för att kunna överleva eftersom pengarna som har betalats ut efter avdragen inte har räckt till. Trots att det ofta är systemet och arbetsgivaren som är ansvariga för den felaktiga utbetalningen är det medarbetaren som drabbas, säger han.

ST inom Polisen menar att problemen har eskalerat och kräver att arbetsgivaren gör återbetalningsplaner när stora summor felaktigt har betalats ut.

Detta ska också ske när det uppstår en skuld, om medarbetaren önskar det, enligt sektionschefen Maria Hölscher, som delvis tillbakavisar kritiken från facket.

– Vi ska alltid erbjuda en avbetalningsplan om det behövs, men när lönen täcker rättningen har det varit svårt för oss att fånga upp att avdraget har gjorts automatiskt av systemet. Vi ser just nu över våra rutiner för att vi ska kunna upptäcka det och informera medarbetarna om rättningarna innan de genomförs, säger Maria Hölscher.

Hade ni kunnat göra något annorlunda för att förebygga de problem som har uppstått i och med bytet av lönesystem?

– Man kan alltid bli bättre på information och kommunikation. Sen är det komplext att utveckla ett lönesystem som möter alla våra behov med en dygnet runt-verksamhet där det sker snabba omställningar. Det är svårt att kunna testa allt i förväg på en så stor mängd anställda inom myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA