Ökad risk att oskyldiga döms

RÄTTVISAN2006-05-29
Risken för att bli oskyldigt dömd i en svensk domstol har ökat kraftigt. Det hävdar Hans-Gunnar Axberger, som på Justitiekanslerns, JK, uppdrag utrett rättssäkerheten i Sverige.

Hans-Gunnar Axberger har gått igenom elva fall efter 1993, då personer som dömts till långa fängelsestraff frikänts efter resning. När utredaren letat efter liknande fall tidigare i rättshistorien har sådana i princip inte förekommit.

Någon förklaring har utredaren inte kommit fram till, men i en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han att både politiker och aktörerna inom rättsväsendet måste ta tag i problemet.

”I de flesta fallen är misstankarna mer eller mindre utraderade. Så mycket närmare ett konstaterande av att de som dömts faktiskt varit oskyldiga är svårt att komma. Den som vill stilla sitt samvete med att dessa personer ’nog gjort det’ bygger således sin sinnesfrid utan grund”, skriver Hans-Gunnar Axberger.

I nio av de elva granskade fallen hade den anklagade dömts för sexualbrott, i ett fall för mord och i ett för dråp. Utredaren har gått igenom alla handlingar i anslutning till fallen och anser, att flertalet av de ursprungliga domarna var felaktiga.

Utredningen har bara granskat de fall där resningen lett fram till en friande dom. Det finns alltså inte underlag för att påstå att oskyldigt dömda i dag sitter i svenska fängelser, påpekar Hans-Gunnar Axberger. Däremot leder allmänt sänkta beviskrav till en lägre säkerhetsmarginal, som i sin tur medför en ökad risk för att oskyldiga döms, framhåller han:

”Jag bedömer i dag risken för att oskyldiga straffas i svenska domstolar som väsentligt högre än jag gjorde när rättssäkerhetsprojektet påbörjades.”

En slutsats som Hans-Gunnar Axberger drar är att Riksåklagaren inte bör vara delaktig i bedömningen av huruvida en dömd ska få resning eller ej. Det är olämpligt att åklagarsidan ”utreder sig själv”, anser han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Rättsväsende
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.