Villkoren vid Fastighetsmäklarinspektionens flytt till Karlstad gör att många väljer att sluta så snabbt som möjligt. STs arbetsplatsombud Maud Widén är en av dem. »Nu försvinner jättemycket kompetens på en gång«, säger hon.
Bild: Casper Hedberg
Villkoren vid Fastighetsmäklarinspektionens flytt till Karlstad gör att många väljer att sluta så snabbt som möjligt. STs arbetsplatsombud Maud Widén är en av dem. »Nu försvinner jättemycket kompetens på en gång«, säger hon.

Omställningsavtal prövas när myndigheten flyttar

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN2017-02-15
När Fastighetsmäklarinspektionen flyttar från Stockholm till Karlstad sätts det nya omställningsavtalet på prov. Korta uppsägningstider gör att myndigheten tappar mycket kompetens, enligt STs arbetsplatsombud Maud Widén.
Av:  Emmeli Nilsson

– När man bara bestämmer sig för att flytta myndigheten helt utan förvarning så tycker jag att arbetsgivaren skulle ha gått med på att se flytten som arbetsbrist. Det vore det schysta i det här läget, säger Maud Widén, registrator och arbetsplatsombud på Fastighets­mäklarinspektionen.

Hon har jobbat på myndigheten i 20 år och fick en chock på mötet i september förra året, när representanter från finansdepartementet gav besked om flytten. Beslutet hade inte föregåtts av någon diskussion eller utredning som personalen kände till.

– Det är arbetsskyldighet för oss i Karlstad från den första december 2017, fick vi veta. Från fackligt håll ansåg vi att arbetsgivaren borde säga upp dem som inte följer med, i stället för att anställda ska behöva säga upp sig själva. En flytt inom Stockholms län hade varit en annan sak. Men det ansåg inte arbets­givaren, säger Maud Widén.

Vid arbetsbrist kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren, vilket medför längre uppsägningstid och full tillgång till hjälp från Trygghetsstiftelsen. Om arbetstagaren i stället måste säga upp sig själv gäller den vanliga uppsägningstiden. Då går det inte heller att få a-kassa från den första arbetslösa dagen – 45 dagars karens gäller vid egen uppsägning.

Omställningsstödet från Trygghetsstiftelsen reglerades fram till 2014 i trygghetsavtalet. Sedan 2015 finns ett nytt avtal, omställningsavtalet.

Tidigare fanns i bestämmelserna om omlokalisering ett stycke som innebar att arbetstagare som väljer att inte följa med vid en myndighetsflytt ska få en rimlig omställningstid för att kunna ta del av Trygghetsstiftelsens stöd. Men i det nya omställningsavtalet är det stycket borta. En medveten förändring, enligt Arbetsgivarverkets tillförordnade förhandlingschef Ken Johnsson.

– Om du säger upp dig själv så gäller den vanliga uppsägningstiden. Det är så bestämmelsen ser ut nu, och det är så den ska hanteras. Vi lägger oss vinn om att följa de avtal vi tecknar.

STs förhandlingschef Åsa Erba- Stenhammar medger att frågan är oreglerad i det nya avtalet, något man nu försöker ändra på genom att diskutera med Arbetsgivarverket.

– Det var ett resultat av avtalsförhandlingarna. Vi förde inga diskussioner om vad det skulle få för konkret innebörd.

Historiskt sett har arbetsgivaren generellt haft en pragmatisk hållning som balanserat verksamhetens och individens behov, anser hon.

Ken Johnsson på Arbetsgivarverket menar att hanteringen av omlokaliseringar hela tiden har styrts av hur förutsättningarna och de enskilda anställningsavtalen ser ut. Någon generell­ linje att alltid säga upp personal som inte vill flytta med vid omlokalisering har aldrig funnits, anser han.

När Maud Widén fick besked om myndighetsflytten insåg hon direkt att hon inte kunde följa med till Karlstad. Hon vågade inte chansa utan började söka nytt jobb med en gång.

Om ett par veckor börjar hon på ett nytt jobb i landstinget.

– På grund av det här är vi många som slutar nu. Hade vi blivit uppsagda hade vi fått väldigt långa uppsägningstider vilket skulle gjort det lättare med kompetensöverföring. Nu försvinner jättemycket kompetens på en gång.

Trygghetsstiftelsen ska ge stöd åt uppsagda

Trygghetsstiftelsen är en omställningsorganisation för anställda i staten. Vid omlokaliseringar, när en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning löper ut så bidrar Trygghetsstiftelsen med insatser för att den anställde inte ska bli arbetslös. Insatserna är exempelvis jobbcoachning, rekryteringsservice och ekonomiskt stöd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.