Strid i AD om villkor vid omlokalisering

OMLOKALISERING2017-10-05
I dag möttes ST och Arbetsgivarverket i Arbetsdomstolen. Striden gäller frågan om anställda på en myndighet som omlokaliseras är arbetsskyldiga var som helst i landet. ST menar att så inte är fallet. Arbetsgivarverket är av motsatt uppfattning. Dom väntas 15 november.

Det konkreta målet gäller Fastighetsmäklarinspektionen, som regeringen har beslutat ska flytta från Stockholm till Karlstad senast 1 december i år.

De anställda på myndigheten har ingen placeringsort angiven i anställningsbevisen. Detta faktum tolkas på helt olika sätt av parterna:

Arbetsgivarverket, som företräder staten som arbetsgivare, anser att arbetsskyldigheten för de anställda råder även på annan ort.

ST håller inte med och framhåller att Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet enbart bedrivits i Stockholm och att berörda medlemmar enbart utfört arbete på kontoret i Stockholm, om de inte varit på tjänsteresa.

ST och Jusek har båda stämt Arbetsgivarverket. De två ST-medlemmarna företräddes av STs förbundsjurist Veera Littmarck.

– Vi anser att STs medlemmar inte har skyldighet att utföra arbete på någon annan plats än i Stockholm, förklarade Veera Littmarck med eftertryck till rätten under den välbesökta huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen.

Juseks förbundsjurist Per-Olof Persson företrädde fyra av sitt förbunds medlemmar vid Fastighetsmäklarinspektionen.

– Det är oss främmande att statens arbetstagare helt ovetande skulle ha tagit på sig att ingå ett anställningsavtal om att arbeta på annan ort än den som de anställts på, pläderade han.

Arbetsdomstolens utslag kommer att vara avgörande för hur lång tid anställda som inte vill flytta med vid en omlokalisering får på sig för att ställa om till ett nytt jobb.

Om arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist gäller upp till ett års uppsägningstid och sju dagars karens för att få a-kassa. Om däremot de anställda måste säga upp sig själva, som Arbetsgivarverket hävdar, är uppsägningstiden ofta ett par månader. De riskerar också att bli avstängda från a-kassan i 45 dagar.

Staten, i form av Arbetsgivarverket, hänvisade både till en del äldre förarbeten och till sedvänja - vad som gällt vid tidigare omlokaliseringar.

– Staten gör gällande att parterna faktiskt avtalat om arbetsskyldighet oavsett vilken ort verksamheten bedrivs. Det här menar vi eftersom ingen ort angivits, sade arbetsrättsjuristen Brita Hybbinette.

Arbetsdomstolens avgörande kommer att få principiell betydelse även för anställda på övriga myndigheter som är eller kommer att bli omlokaliserade.

Dom väntas 15 november.

Veera Littmarck, förbundsjurist ST.
Bild: Casper Hedberg
Veera Littmarck, förbundsjurist ST.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.