Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har kritiserats för arbetsmiljöproblem och dåligt ledarskap. Enligt det nyvalda skyddsombudet Håkan Åhlenius är Mynak redo att starta om. "Folk är inte på väg bort längre", säger han till Publikt.
Bild: Mostphotos
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har kritiserats för arbetsmiljöproblem och dåligt ledarskap. Enligt det nyvalda skyddsombudet Håkan Åhlenius är Mynak redo att starta om. "Folk är inte på väg bort längre", säger han till Publikt.

Omstart för arbetsmiljöarbetet efter avhopp

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP2019-11-14

I september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.

Kort efter att Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, inrättades i juni 2018 larmade skyddsombudet arbetsgivaren om arbetsmiljöproblem. I en anonym skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet uttryckte dessutom anställda vid myndigheten missnöje med generaldirektör Nader Ahmadis ledarskap. Flera anställda sade också till Dagens Nyheter att de valde att sluta på myndigheten på grund av arbetsmiljön.

Som en av åtgärderna för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen anlitade Mynak företagshälsovårdsföretaget Previa för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön.

Men i september lämnade Previa uppdraget eftersom man inte tilläts ställa frågor till tidigare anställda som slutat, rapporterade Dagens Nyheter efter att ha tagit del av en mejlkonversation mellan företaget och Mynak. Ungefär samtidigt sade det dåvarande skyddsombudet upp sig.

Det företag som tog över Previas uppdrag, Sonder, är främst inriktat på att utveckla organisationer. Företaget har nyligen presenterat en rapport, som ledningen och det nytillträdda skyddsombudet tog del av under förra veckan, enligt Håkan Åhlenius.

Enligt honom har Sonder inte intervjuat personal som har slutat på myndigheten i sin kartläggning.

– Det finns både för- och nackdelar med det. Min personliga uppfattning är att detta i första hand är det något som gäller de som är anställda i dag på myndigheten och jag tror att det är viktigt att lägga fokus på dem, säger han till Publikt.

Håkan Åhlenius har ännu inte satt sig in i rapporten fullt ut, och kan därför inte kommentera den mer i nuläget. Han känner inte fullt ut igen sig i den bild av myndigheten som framkommit i media, säger han.

– Jag vill säga att arbetsmiljön är god nu.

Myndigheten har satt ihop en skyddskommitté samt arbetat med en så kallad ”code of conduct”, ett dokument om hur man ska förhålla sig till varandra, berättar Håkan Åhlenius.

Eftersom Mynak saknar HR-avdelning har HR-konsulter från Statens servicecenter varit inkopplade för att hjälpa ledningen med att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet.

I ett pressmeddelande skriver Mynak att den färdiga handlingsplanen bland annat slår fast att man ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning samt genomföra arbetsmiljöronder och göra medarbetarundersökningar.

Man ska också höja kunskapsnivån inom myndigheten kring systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt pressmeddelandet.

– Den lagstiftningen borde vara självklar för oss på den här myndigheten, men det är så pass viktiga frågor att vi behöver ta upp dem ändå, säger Håkan Åhlenius.

Efter att arbetsmiljöproblemen blev kända kallade dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, S, till sig Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi, som meddelade att han tagit hjälp av konsulter och mentorer för att få råd i sitt ledarskap.

Härnäst ska arbetsgivare och skyddsorganisation utvärdera resultatet av Sonders rapport, enligt Håkan Åhlenius.

– Nu är det väldigt viktigt att vi jobbar med det här som har kommit fram så att vi kan gå vidare. Vi ser framåt nu med det här arbetet, säger han.

Håkan Åhlenius, skyddsombud på Mynak.
Bild: Privat
Håkan Åhlenius, skyddsombud på Mynak.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Mynak
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA