En av de artiklar om Myndigheten för arbetsmiljökunskap som Publikt publicerade 2019.
En av de artiklar om Myndigheten för arbetsmiljökunskap som Publikt publicerade 2019.

Lugnt efter stormen på den nya myndigheten

SÅ GICK DET: MYNAK2022-05-10

När Myndigheten för arbetsmiljökunskap var nystartad fick ledningen hård kritik för brister i arbetsmiljön. Nu är situationen en annan.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick en dålig start. Ett år efter inrättandet rapporterade Publikt och andra medier om hur skyddsombudet slog larm om hög arbetsbelastning, otydlighet i arbetsuppgifterna och stor personalomsättning. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete saknades och medarbetarna upplevde bristfällig delaktighet. I en anonym skrivelse till departementet anklagades generaldirektören Nader Ahmadi för bristande ledarskap, och efter det kallade den ansvariga ministern honom till ett möte.

Nu

– Jag uppfattar arbetsmiljön som god. Framför allt är det ett väldigt öppet klimat med alla kollegor och chefen, det är högt i tak. Man frågar efter synpunkter både om arbetet och förutsättningarna för arbetet.

Det säger ST-medlemmen Johan Stenmark, som arbetar som processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle. När han började i mars 2020 märkte han inte något av turbulensen under det föregående året.

– Det kändes som att man hade gått igenom den processen och landat, fått tillräckligt mycket på plats.

Strax efter att han börjat på myndigheten slog pandemin till och alla anställda skickades hem. Nu är personalen delvis tillbaka på kontoret – i nya lokaler. Både hemarbetet och återgången har fungerat väl, anser Johan Stenmark.

– Det organisatoriska ledarskapet har varit bra. Vi har haft täta digitala arbetsplatsträffar och avstämningar, och medarbetarna har varit delaktiga i olika arbetsgrupper för planeringen av det nya kontoret.

Håkan Åhlenius är skyddsombud på Mynak. Han kom till arbetsplatsen i juni 2019, samtidigt med den första negativa publiciteten kring den nya myndigheten. För egen del var han fokuserad på att lära sig sitt nya jobb, säger han.

– Men många påverkades av det som stod i medierna och stämningen var en annan då. Mycket tid lades på att bearbeta och ta fram ett hållbart arbetssätt.

Arbetsmiljöarbetet har utvecklats, framhåller Håkan Åhlenius. I dag finns en arbetsmiljökommitté, och de temperaturmätningar som görs följs upp i ledningsgruppen och på arbetsplatsträffar. De anställda har utbildats om den statliga värdegrunden och en uppförandekod har antagits. Under året ska en fysisk skyddsrond göras i de nya lokalerna.

– Så vi har jobbat väldigt mycket med arbetsmiljön, och den är fortsatt ett prioriterat område. Jag tycker att vi har en väldigt sund miljö, det syns i temperaturmätningarna.

Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi säger att han har dragit lärdom av händelserna 2019. Myndigheten fick redan från start tunga uppdrag, och förväntningarna från riksdag, regering och arbetsmarknadens parter var höga. Resultatet blev ohälsosam arbetsbelastning och stress bland de anställda, konstaterar han.

– Jag har lärt mig att jag måste stanna upp och titta inåt. Det är inte bara utåt man ska prestera, det är ännu viktigare att träffa de egna medarbetarna ofta och vara lite mer uppmärksam.

Både temperaturmätningarna och arbetsplatsträffarna varje vecka har varit viktiga för att förbättra arbetsmiljön, anser Nader Ahmadi.

– Det var väldigt värdefullt att öka frekvensen på arbetsplatsträffarna. Vi var så främmande för varandra och kunde inte läsa av beteenden och signaler.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA