Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.
Bild: Creative Commons.
Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.

Anklagad chef lovar bättring

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP2019-06-20
Generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.

Skyddsombudet på den ett år gamla Myndigheten för arbetsmiljö har i en så kallad 6:6a-anmälan krävt omfattande åtgärder för att råda bot på brister i arbetsmiljön, såsom otydlighet i arbetsuppgifter, obalans i krav och resurser samt hög arbetsbelastning. Enligt anmälan har det saknats rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, och ledningen har inte vidtagit några åtgärder vid konkreta signaler om stressrelaterad ohälsa.

Skyddsombudet anser också att ledningen detaljstyr och att medarbetarna inte har tillräcklig delaktighet. Generaldirektören Nader Ahmadi får även personligen kritik för sin ledarstil:

”Medarbetare har upplevt uttalanden kring deras person såväl enskilt som inför grupp vilka upplevts stötande och skapat obehag hos individerna det riktats till men även hos andra åhörare. Medarbetare beskriver en i många fall negativ attityd då man lyft frågor om arbetssätt, beteenden och ledningsstrukturer som upplevts problematiska.”

En likartad bild ges i en anonym skrivelse från medarbetare till arbetsmarknadsdepartementet, som Dagens Nyheter har rapporterat om.

Nader Ahmadi hade med anledning av kritiken kallats till ett möte på departementet på förmiddagen i dag.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, sade före mötet till Dagens Nyheter att hon har fortsatt förtroende för generaldirektören. På en direkt fråga om Nader Ahmadi kan sitta kvar svarade hon dock att ”vi får återkomma”. ”Uppgifterna som har framkommit är oerhört allvarliga och det är självklart en helt oacceptabel arbetsmiljö som beskrivs. Det är därför vi nu har kallat in generaldirektören med kort varsel”, sade hon till Dagens Nyheter.

I sitt svar till skyddsombudet skriver generaldirektören att myndigheten ”ser med allvar på de signaler om arbetsmiljöproblem som framställs samt de brister skyddsombudet bedömer i myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete. Myndigheten ser att påtalade brister är önskvärda att åtgärdas.”

Han skriver vidare att en handlingsplan ska utarbetas tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer, och ett första möte ska hållas 24 juni. Handlingsplanen ska vara klar och beslutad i september. Senast i oktober ska en skyddsrond genomföras om den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

I svaret sägs också att myndigheten ska intensifiera arbetet för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, exempelvis genom att använda en ”tjänstefördelningsmall”. Cheferna ska ha samtal med alla medarbetare om deras arbetsuppgifter under resten av året.

När det gäller kritiken om brister i bemötande och delaktighet skriver Nader Ahmadi i svaret till skyddsombudet att man ska ha en öppen dialog, eventuellt med externt stöd, och att en uppförandekod ska beslutas under året.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.