Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.
Bild: Creative Commons.
Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.

Myndighetschef anklagas för kränkningar

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP2019-06-20

Skyddsombud och anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap slår i skrivelser larm om den egna arbetsmiljön. Generaldirektören Nader Ahmadi är i dag kallad till ett möte på departementet, rapporterar Dagens Nyheter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, inrättades i Gävle 1 juni förra året. Den hade vid starten ett tiotal medarbetare och ska successivt byggas ut till omkring 40 anställda.

Men personalomsättningen är oroväckande stor, konstaterar myndighetens skyddsombud i en skrivelse till generaldirektören Nader Ahmadi med krav på skyndsamma åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Tre chefer har slutat efter kort tid, en medarbetare slutar nu, två har begärt tjänstledigt för att prova annat jobb och tre personer har signalerat att de kommer att lämna arbetsplatsen ”om inte situationen förbättras markant”.

Enligt skyddsombudet har medarbetare signalerat sedan i höstas om otydlighet i arbetsuppgifter, obalans i krav och resurser samt hög arbetsbelastning. Grundläggande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete saknas och larm om stressrelaterad ohälsa har inte lett till åtgärder. Tvärtom har medarbetare med stressrelaterade besvär upplevt krav på att de ska vara tillgängliga för arbete under kvällar och helger. Skyddsombudet pekar också på detaljstyrning och bristande delaktighet för medarbetarna.

Ett annat allvarligt problem som tas upp i skrivelsen är ledningens bemötande:

”Medarbetare har upplevt uttalanden kring deras person såväl enskilt som inför grupp vilka upplevts stötande och skapat obehag hos individerna det riktats till men även hos andra åhörare. Medarbetare beskriver en i många fall negativ attityd då man lyft frågor om arbetssätt, beteenden och ledningsstrukturer som upplevts problematiska.”

Medarbetare på Mynak har i en annan, anonym skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet givit flera exempel på vad de uppfattar som brister i Nader Ahmadis ledarstil, rapporterar Dagens Nyheter. Han ska bland annat ha kallat en person ”myndighetens tjockaste medarbetare” och vid två olika möten uppmanat kvinnliga anställda att bära kort kjol och högklackade skor. Han ska också ha sagt till en föräldraledig medarbetare som kommit in för ett möte att ”hade du inte kommit in hade du fått sparken”.

Nader Ahmadi säger till DN att han inte avsett att fälla stötande kommentarer eller kritisera medarbetare inför andra. ”Det är bara olämpliga ordval och dåliga skämt som jag ska se över och tänka om, så att det blir bättre i framtiden.”

Uppmaningen till kvinnor att bära kort kjol och högklackade skor säger han sig dock inte känna igen. ”Jag har varit chef i 25 år och det är inte min personlighet.”

När det gäller de andra arbetsmiljöproblem som skyddsombudet lyfter i sin skrivelse säger Nader Ahmadi att de beror på underbemanning och på att myndigheten är i en startfas. Vi måste bygga upp myndigheten samtidigt som vi genomför uppdrag, säger han till DN. Han är dock självkritisk och säger att han tänker arbeta för en bättre arbetsmiljö. ”Vi ska vara en verksamhet som levererar bra och där medarbetarna kan växa och må bra på jobbet.”

Skyddsombudet har begärt att få svar på sin skrivelse senast i dag kl 12. Arbetsmarknadsdepartementet har även kallat Nader Ahmadi till ett möte i dag, säger statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé till DN.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA