Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigd

STATSFÖRVALTNING2018-08-16

Den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes i går av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.

Det har inte funnits någon central myndighet med ansvar att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor sedan Arbetslivsinstitutet lades ned år 2007. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska nu bli ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor och ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Myndigheten ska också svara för utvärdering och analys av den förda politiken.

”Vi ska inte själva bedriva forskning utan sätta igång forskare på universitet och högskolor som är experter på olika områden. Vi blir ett nav som förmedlar kunskap och får en spindeln i nätet-funktion”, säger Nader Ahmadi till Gefle Dagblad.

I år är myndighetens budget 18 miljoner kronor. Hittills har ett dussin personer fått anställning. Enligt planeringen ska myndigheten om två år ha en budget på cirka 35 miljoner kronor och en personalstyrka på närmare 40 personer, skriver tidningen.

”Regeringen har tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet under mandatperioden. Myndigheten för arbetsmiljökunskap är ett viktigt steg i det arbetet och kommer bli ett nav för den kunskap som ska ligga till grund för hur vi förbättrar den svenska arbetsmiljön”, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen har den nya myndigheten lokaliserats till Gävle på grund av närheten till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där. Gävle kommun har ett stort upptagningsområde för kompetensförsörjning, skriver regeringen i pressmeddelandet. Sammantaget bedöms den nya myndigheten ha goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.