Annons:

Ny myndighet hindras av budgeten

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP2018-11-21

Avsaknaden av nya satsningar i övergångsregeringens budget drabbar den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap, rapporterar Arbetsvärlden. Myndighetens anslag motsvarar startårets, vilket hindrar nyanställningar.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap inrättades under 2018, och avsikten var att myndigheten skulle expandera under 2019 för att vara i full verksamhet 2020. Men övergångsregeringens budgeten innehåller inget utökat anslag för 2019, vilket hindrar både nyanställningar och nya satsningar.

”Anslaget räcker inte för att klara det uppdrag som vi har fått. Nästa år blir ett år på lågvarv”, säger generaldirektör Nader Ahmadi till Arbetsvärlden.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle ska bland annat sprida kunskap om forskning kring arbetsmiljön och utvärdera arbetsmiljöpolitiken. Under de första sju månaderna under 2018 skulle myndigheten gå runt på 19 miljoner kronor. I övergångsbudgeten har anslaget för hela 2019 räknats upp till 33 miljoner kronor, konstaterar tidningen.

Målet att myndigheten skulle vara fullt uppbyggd 2020, men den fortsatta rekryteringen av personal måste nu skjutas på framtiden. Vid årsskiftet kommer myndigheten att ha 15 anställda, medan målsättningen var 35.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA