Annons:

Osäkerhet försvårar statlig planering

STATSBUDGETEN2018-11-16

Osäkerheten om politiska prioriteringar försvårar den statliga planeringen, konstaterar Arbetsgivarverket. Samtidigt leder uppräkningen av förvaltningsanslagen till en viss stabilitet, skriver myndigheten.

Avsaknaden av nya aktiva politiska beslut innebär en automatisk förstärkning av statsbudgeten, eftersom utgifterna normalt ökar långsammare än inkomsterna, skriver Arbetsgivarverket i ett pressmeddelande. Många av statens utgifter är inte indexerade och skrivs inte upp, medan skatteinkomsterna automatiskt följer tillväxten.

”Det här innebär att den politiska osäkerheten resulterar i en åtstramning och mindre stimulans av ekonomin än vanligt – åtminstone fram till dess att en ändringsbudget är lagd”, kommenterar Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson i pressmeddelandet.

En rad aviserade satsningar finns inte med i övergångsbudgeten, bland annat anslagsökningar till Polisen och till Försvarsmakten. Däremot genomförs redan beslutade reformer, till exempel på de nya myndigheterna Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det gäller också den planerade omfördelningen från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till Statens servicecenter, som under 2019 tar över de lokala servicekontoren.

Pris- och löneuppräkningen för myndigheternas förvaltningsanslag sker på vanligt sätt. För en statlig myndighet med en genomsnittlig blandning av kostnader för löner, lokaler och övrigt, leder det enligt Arbetsgivarverket till att förvaltningsanslagen ökar cirka en procent.

Enligt Roger Vilhelmsson innebär uppräkningen av förvaltningsanslagen en stabilitet som säkrar statsförvaltningens löpande verksamhet. Men osäkerheten om politiska prioriteringar och framtida satsningar skapar osäkerhet i planeringen för de statliga verksamheterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA