Inga medel för att bevaka viltsjukdomar

STATSBUDGETEN2019-01-09

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.

Staten har i någon form kontrollerat sjukdomar hos vilda djur sedan 1940-talet, men nu avbryts verksamheten tills vidare, uppger Ekot. Övervakningen har bland annat medfört att man tidigt upptäckt fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilt.

Nu avbryter SVA uppdraget eftersom det inte finns med i regeringens nya regleringsbrev till myndigheten.

– Om man inte har en allmän viltsjukdomsövervakning riskerar man att upptäcka en sjukdom först när det gått lång tid och den har spritt sig. Det är den allvarligaste konsekvensen, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen på SVA, till Ekot.

Enligt Ekot beror förändringen på en oro hos övergångsregeringen att uppdraget och de fyra miljonerna kronor i budgeten skulle kunna uppfattas som partipolitik.

– Vad vi har förstått har man på Näringsdepartmentet gjort en tolkning att hur man använder viltvårdsfonden är en del av politiken och därför har man valt att stryka den här tilldelningen av pengar till oss, säger SVAs generaldirektör Jens Mattsson till Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.