Statsbudget i vänteläge

REGERINGEN2018-11-15

För första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.

Finansminister Magdalena Andersson, S, presenterade förslaget som ”en avskalad budget utan partipolitisk inriktning”. Efter samråd med riksdagens övriga partier lägger regeringen en budgetproposition som i stort är en kopia på årets budget, dock med uppjustering för löner och hyror i statsförvaltningen. Utgiftsökningar till följd av internationella åtaganden finns också med.

Det betyder exempelvis att nya satsningar på Polisen uteblir.

– En ny regering ska kunna sätta sin prägel och avgöra storleken på satsningen, sade Magdalena Andersson på en presskonferens om budgeten.

Trots begränsningen ökar utgiftsramen i budgeten med omkring 26 miljarder kronor. I det ingår bland annat en halvering av skillnaden i skatt mellan arbetande och pensionärer, vilket kostar 4,2 miljarder kronor per år.

– Här finns ett färdigremitterat förslag som det finns samsyn om, kommenterade Magdalena Andersson.

Förslaget innebär att en pensionär med en månadsinkomst på 25 000 kronor får 350 kronor i lägre skatt.

Större förändringar kommer sannolikt via en så kallad tilläggsbudget som en ny regering kan lägga nästa år.

Denna hösts tilläggsbudget ger anslagsökningar på 7,2 miljarder kronor. Det handlar om efterverkningar av sommarens bränder, ökade statsskuldsräntor samt ökande utgifter för migration, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

När det gäller kostnader för arbetslösheten sägs i budgetpropositionen att sysselsättningen väntas öka något kommande år, samtidigt som antalet anmälda arbetslösa ligger kvar på samma nivå som i år, 6,4 procent.

”Det låsta politiska läget drabbar många av Sveriges myndigheter. I sin tur leder det till negativa konsekvenser för medborgarna”, skriver STs ordförande Britta Lejon i en kommentar.

Hon konstaterar att exempelvis Polisen och Säkerhetspolisen nu inte får de utlovade extra pengarna för 2019 som bland annat skulle gå till att anställa fler civilanställda inom Polisen.

”Det är behövda satsningar som nu tyvärr får vänta”, skriver Britta Lejon.

ST pekar också på stora behov inom Kriminalvården, som har en ansträngd ekonomi och skulle behöva en ökning av anslaget med runt 160 miljoner kronor.

”Samtidigt som myndigheter går miste om viktiga ekonomiska tillskott så fortsätter det att tillföras pengar för tillfälliga satsningar, till exempel inom arbetsmarknadspolitiken, som redan är genomförda och därför skulle dras ner. De problem som övergångsbudgeten riskerar att skapa måste nu lösas av den riksdag som väljarna röstat fram. Sverige behöver en ny regering”, skriver Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA