Företagshälsovård drar sig ur uppdrag

ARBETSMILJÖ2019-09-26

Företagshälsan Previa drar sig ur uppdraget att utreda arbetsmiljöproblemen vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap sedan ledningen sagt nej till kontakter med tidigare anställda, rapporterar Dagens Nyheter.

Sacos skyddsombud vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har sagt upp sig och slutat vid myndigheten, och Previa har lämnat uppdraget att utreda vad som egentligen ligger bakom arbetsmiljöproblemen vid myndigheten, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var det myndighetsledningens bestämda nej till att ställa frågor till tidigare anställda som slutat som gjorde att företagshälsovårdsbolaget Previa hoppade av.

Ganska snart efter att Mynak inrättades i Gävle riktades kritik mot hur generaldirektör Nader Ahmadi ledde myndighetens arbete. Sacos lokala skyddsombud lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket, med krav på omedelbara åtgärder för att lösa arbetsmiljöproblemen. Dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kallade till sig generaldirektören Nader Ahmadi.

Konflikten ledde till att HR-konsulter från Statens servicecenter kallades in för att hjälpa till att lösa upp knutarna, och Previa fick i uppdrag att utreda arbetsmiljön. Alla anställda skulle intervjuas om sina erfarenheter och en rapport med förslag till förändringar skulle lämnas in i oktober, skriver Dagens Nyheter.

Men nu har Previa enligt tidningen avsagt sig uppdraget. Myndighetens ledning motsatte sig Previa skulle prata med personal som sagt upp sig om deras bild av situationen vid Mynak. Dagens Nyheter hänvisar till en mejlkonversation mellan konsulter från Previa och myndigheten, som tidningen haft tillgång till.

I ett av mejlen skriver Mynaks ställföreträdande generaldirektör Anna Mannikoff att Previa inte på ett tillfredsställande sätt förklarat vad detta skulle tillföra:

”Det är vedertaget att det endast är medarbetare som arbetsgivaren har ett anställningsförhållande till som ska ingå i medarbetarundersökningar”, skriver Anna Manikoff enligt tidningen.

Oenigheten om uppdragets innehåll gjorde att Previa hoppade av uppdraget att utreda situationen vid Mynak. Också den fackliga företrädare för Saco som gjorde den ursprungliga arebtsmiljöanmälan har sagt upp sig och lämnat sin tjänst.

I ett mejl till Dagens Nyheter skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, att hon tar uppgifterna om situationen på myndigheten på största allvar:

”Jag kommer att träffa generaldirektören 4 oktober, då kommer jag att be generaldirektören redogöra för de åtgärder som han har vidtagit och avser vidta. Jag förväntar mig att myndighetschefen tar sitt fulla ansvar för arbetsmiljön på myndigheten”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.