På Chalmers ska studenterna ha minst hälften av sin schemalagda tid på campus fram till 30 oktober.
Bild: Roland Magnusson/Mostphotos
På Chalmers ska studenterna ha minst hälften av sin schemalagda tid på campus fram till 30 oktober.

Oro på lärosäten inför terminsstarten

HÖGSKOLAN2021-08-24

Universitet och högskolor väljer olika vägar inför terminsstarten. Några öppnar nästan som vanligt, medan andra går långsammare fram. Det är blandade känslor och viss oro hos de anställda inför att undervisningen drar i gång, berättar ST-företrädare på fyra olika lärosäten.

Högskolorna har valt olika vägar att anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför terminsstarten. Vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar planeras ett öppet campus från 1 september, berättar STs avdelningsordförande Lena Ahlberg.

– Det är väldigt blandade känslor bland medlemmarna och det är klart att det finns oro. Vi hade föredragit att man hade tagit det lugnt med öppnandet. Trots att det är bestämt att campus ska vara stängt till sista augusti ser man att det bokas in både uppstartsmöten och kickoffs. Vi tittar just nu på bestämmelserna för distansarbete för att se hur vi ska agera.

Sedan början av pandemin har universitetets ledning haft veckomöten med huvudskyddsombuden. Riskbedömningen uppdateras varje vecka i samband med dessa tisdagsmöten.

– Men vi har inte alltid varit överens. Det är tufft och vi fortsätter varje tisdag att diskutera utifrån vår oro och lyfta våra synpunkter. Vi rekommenderar våra medlemmar att göra orosanmälan om de blir utsatta för risker.

Bild: Linnéuniversitetet

”Det är väldigt blandade känslor bland medlemmarna och det är klart att det finns oro. Vi hade föredragit att man hade tagit det lugnt med öppnandet.”

Lena Ahlberg.

ST vid Linnéuniversitetet hade gärna sett att arbetsgivaren valt att fortsätta ha stängt och börjat hösten med distansundervisning. På vissa kurser har man bestämt att fortsätta med distansundervisning och fått dispens för det.

– Vi tycker att arbetsgivaren borde ta ett beslut och stå för det. Nu har de sagt att campus ska vara öppet, men att varje chef ska bedöma riskerna. De har gått ut med att smittläget är ganska lågt i Kronoberg och Kalmar. Men i och med att studenterna kommer hit så kommer det ju ett antal personer som inte är vaccinerade och som kanske inte håller avstånd. Men tills vidare får vi sitta lugnt i båten och ta vara på våra medlemmars intressen. Och så hoppas vi på det bästa, säger Lena Ahlgren.

På Luleå tekniska universitet har man valt att inleda höstterminen med en blandning av närundervisning och distansundervisning. Förstaårsstudenterna kommer att vara på plats från terminsstarten, och med ökad närvaro av studenter behöver även personal finnas på plats i högre grad, konstaterar Lars Frisk, ordförande för ST vid universitetet:

– Vi tycker att det är bra att vi inte gasar fullt från början utan tar det steg för steg. Även om vi vill ha fler öppna aktiviteter så måste vi ta det stegvis, säger han.

Personal som inte har studentnära arbetsuppgifter som undervisning, studieadministration, laborativt arbete och liknande ska i huvudsak enligt ledningens anvisningar fortsätta arbeta hemifrån. Möten ska som regel hållas på distans också i fortsättningen. I övrigt gäller tidigare regler om att hålla avstånd och tvätta händerna, det ska vara färre antal studenter i varje föreläsningssal när undervisning sker på plats, färre på labbar och begränsat antal i varje laboratorium.

Malmö universitet har valt en liknande väg som Luleå tekniska universitet.

– Vi har ett beslut sedan i juni att fortsätta med någon form av digital undervisning fram till 8 november. För de nya studenterna kommer det att vara inslag av närundervisning, säger Naser Eftekharian, ordförande för ST-avdelningen.

Det motsvarar enligt Naser Eftekharian hela universitetets första läsperiod. I september ska det fattas ett nytt beslut om hur undervisningen ska organiseras under terminens andra läsperiod från november och in i januari.

– Det finns inte så mycket oro bland ST-medlemmarna. De flesta av dem är administratörer, och flertalet av dem kommer att jobba hemifrån också i fortsättningen. Vi är väldigt försiktiga från alla tre facken och har drivit på att det inte ska bli någon hastig återgång. Vi har fört fram detta till rektor och övriga ledningen och jag tycker de har lyssnat. Vi har en bra kontakt och en bra dialog, så det är inga bekymmer på det sättet, säger han.

Situationen är likartad vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Redan i juni beslutades att undervisningen ska bedrivas i ett hybridformat från terminsstarten. Studenterna ska ha minst hälften av sin schemalagda tid på campus under läsperiod ett fram till 30 oktober. För den andra hälften av terminen, läsperiod två, är målet att all undervisning ska kunna bedrivas utan restriktioner.

STs avdelningsordförande Jean-Marc Orliaguet tycker att samarbetet med arbetsgivaren fungerat väl under pandemin. Någon stor oro inför terminsstarten tycker han inte att det finns bland medlemmarna:

– De flesta av våra medlemmar är ju administratörer, och för dem gäller fortsatt hemarbete, åtminstone fram till oktober. Oron för smitta är nog större bland de grupper som kommer i direkt kontakt med studenterna, som lärare och forskare. Sedan är det ju inte alla som har vaccinerat sig, det finns olika skäl att inte vilja det. Om man har särskilda skäl för att undvika kontakt med studentgruppen bedöms det som vilken arbetsmiljöfråga som helst utifrån individen, med riskbedömning enligt det gällande regelverket, säger Jean-Marc Orliaguet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA