Skanskas vice vd Magnus Persson, Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren tar det första spadtaget på utbyggnaden av Österåkeranstalten.
Bild: Emma Brask, Kriminalvården
Skanskas vice vd Magnus Persson, Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren tar det första spadtaget på utbyggnaden av Österåkeranstalten.

Österåkeranstalten utökas med 240 platser

KRIMINALVÅRDEN2022-09-12

Kriminalvårdens anstalt Österåker ska byggas ut med 240 nya platser. Det är ett av myndighetens största byggprojekt inom befintlig verksamhet, konstaterade generaldirektör Martin Holmgren när han närvarade vid byggstarten. Över 200 nya medarbetare ska nyanställas på anstalten.

Utbyggnaden av Österåker, som är en anstalt i säkerhetsklass 2, kommer enligt ett pressmeddelande att genomföras i två etapper. I första etappen byggs 144 platser, i den andra resterande 96 platser. Kriminalvårdens bedömning är att allt ska vara klart 2025/2026.

Sex nya bostadshus för intagna ska uppföras. Dessutom byggs fyra huskroppar för att inrymma verksamheter för de intagna.

”Det är en ansträngd platssituation i Kriminalvården, där vi bygger runt om i hela landet. Österåker är ett av våra största byggprojekt inom befintlig verksamhet, så det här är ett väldigt viktigt steg och en milstolpe”, framhåller Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren i pressmeddelandet.

Projektet innebär att anstalten totalt får 312 platser. Utbyggnaden innebär också ett stort behov av nyrekryteringar. Mer än 200 nya medarbetare ska nyanställas från en rad olika yrkesgrupper, såsom kriminalvårdare, lärare, sjuksköterskor och kockar. Kriminalvården beräknar att anstalten kommer att ha 276 årsarbetskrafter när de nya byggnaderna står klara.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA