Bild: Mostphotos

Pandemin gav historiskt låga löneökningar

AVTAL2021-04-28

Coronapandemin påverkade både avtalsrörelsen och lönebildningen rejält under 2020. Löneökningstakten var den lägsta någonsin under ett år, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.

Som avtalsår är 2020 både historiskt och märkligt, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i myndighetens årsrapport.

Enligt rapporten är löneökningstakten, som preliminärt landade på 1,9 procent, den lägsta som någonsin har uppmätts under ett år. Samtidigt var avtalsåret rekordlångt, menar man.

”Det pågick förhandlingar under i princip hela året – och covid-19-pandemin fanns ständigt närvarande”, skriver Irene Wennemo.

Trots det uppstod inte en enda konfliktdag på arbetsmarknaden under året, och inga arbetsdagar förlorades.

Men det fanns ett antal tvister, och medlare kallades in i tio förbundsförhandlingar, inräknat två som ägde rum under 2021 eftersom avtalsåret förlängdes när avtalen prolongerades i mars, sammanfattar Medlingsinstitutet.

Sverige har dock klarat sig förhållandevis bra ekonomiskt till följd av pandemin jämfört med flera andra länder, skriver man i rapporten. Orsaken till det anger myndigheten bland annat är att korttidspermitteringarna hade en jämförelsevis positiv effekt på sysselsättningen.

Coronapandemin medförde även att fackförbunden fick fler medlemmar. För LO-, TCO- och Sacoförbunden ökade medlemstalen med 2,3 procent under 2020, konstaterar Medlingsinstitutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA