Annons:

Partibakgrund påverkar brottsdomar

RÄTTSVÄSENDET2015-05-18

Också i brottmål påverkas domstolarnas beslut av nämndemännens partipolitiska tillhörighet. Det visar en studie som genomförts vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nämndemännens politiska tillhörighet påverkar domstolsbeslut, enligt studien från Handelshögskolan i Göteborg. Antalet fällande domar mot åtalade med arabiskt-klingande namn ökar markant när en sverigedemokrat sitter som nämndeman. Om en kvinna är offer för ett brott ökar antalet fällande domar om en av nämndemännen är vänsterpartist. Studien bygger på material från 950 verkliga fall prövade vid Göteborgs tingsrätt under åren 2009-2012 med slumpmässigt tilldelade nämndemän.

”Integriteten i alla rättssystem vilar på löftet om en rättvis rättegång där domen avgörs av bevisningens kvalitet och inte av juryns egenskaper, såsom etnicitet, ålder, kön eller politisk tillhörighet. Men vår studie visar att sådan särbehandling förekommer i nämndemannasystemet, åtminstone vad gäller politisk tillhörighet”, säger Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi.

Studien visar att sannolikheten för en fällande dom ökar med 17 procentenheter för åtalade med distinkt arabiskt-klingande namn om det ingår en sverigedemokratisk nämndeman i juryn. Om det i stället ingår en vänsterpartist i nämndemannatrion ökar de fällande domarna med 14 procentenheter då offret är en kvinna.

”Vårt resultat tyder på att det främst är den enskilda nämndemannens faktiska röst som påverkar utslaget. Men vi ser också starka belägg för så kallade ”peer effects”, det vill säga att nämndemän från Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet påverkar röstningsbeteendet hos nämndemän från andra partier”, säger Randi Hjalmarsson.

En annan studie från Uppsala universitet har tidigare visat att utfallet i migrationsdomstolarna påverkas av nämndemännens politiska bakgrund.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA