Pekar på brister i statens forskningsarbete

FORSKNING2021-03-26
Riksrevisionen konstaterar efter en granskning att det finns brister i utvärdering, samordning och uppföljning av det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs i staten.

Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Vid sidan om universitet, högskolor och forskningsråd finansieras eller bedrivs forskning och utveckling vid ett nittiotal statliga myndigheter, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Sammanlagt lägger myndigheter årligen cirka sju miljarder kronor på forskning och utveckling.

Riksrevisionens granskning visar att myndigheternas processer för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans behöver förbättras på ett antal områden:

  • Varannan myndighet utvärderar inte sin verksamhet regelbundet.
  • Få myndigheter har upprättat riskanalyser för verksamheten.
  • De myndigheter som delar ut forsknings- och utvecklingsmedel till andra aktörer saknar betryggande rutiner för kontroll och ekonomisk uppföljning.
  • Många av myndigheterna saknar dokumenterade processer för att hantera och dokumentera jäv för externa sakkunniga och för egen personal.
  • Regeringens begränsade samordning minskar möjligheterna att ta tillvara synergieffekter och omöjliggör en samlad bild av statlig finansiering av forskning och utveckling.

”Det är viktigt att den forskning och utveckling som staten finansierar är relevant, håller god kvalitet och bedrivs med betryggande intern styrning och kontroll. De brister som rapporten sätter fingret på innebär risk för att kvalitet och hushållning med statens resurser inte upprätthålls”, konstaterar Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision, i pressmeddelandet.

Riksrevisionens rekommendationer

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att FoU-verksamheten vid aktuella myndigheter utvärderas regelbundet.
  • Berörda myndigheter bör säkerställa och dokumentera saklighet och opartiskhet i FoU-verksamheten samt genomföra, eller komplettera, riskanalyser så att effektiva ekonomiadministrativa kontrollåtgärder kan sättas in.
  • De myndigheter som utlyser FoU-medel rekommenderas bland annat att se över och förbättra sin ekonomiadministrativa kontroll och uppföljning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.