Pensionsmyndighetens e-posthantering utreds

PENSIONSMYNDIGHETEN2019-02-12

Justitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.

I januari avslöjades att Pensionsmyndigheten under mer än nio år fick mejl till en e-postlåda utan att någon läste dem. När brevlådan väl upptäcktes innehöll den ett tusental olästa mejl.

”Det är inte alls acceptabelt, det är extremt klandervärt tycker jag”, sade myndighetens administrativa chef Henrik Engström då till Dagens Nyheter.

Nu har JO beslutat inleda en granskning av myndigheten. Men i samband med att JO började granska Pensionsmyndighetens obevakade e-postadress ”info@pensionsmyndigheten.se” gjordes en undersökning av JOs egna e-postadresser. Den visade att JO också har haft e-postadresser som inte övervakats av någon. Det handlar bland annat om en en adress som använts för utskick, men som det inte ska gå att svara till, skriver tidningen.

Trots det har det gått att svara till adressen ända sedan den skapades i februari 2012, och när den nu upptäcktes fanns där cirka 2 400 mejl från nästan sju år som ingen sett eller läst. Många av breven handlar om pågående JO-ärenden. Under 2018 kan 300 inkomna mejl kopplas till ett aktuellt ärende.

”Det är förstås jättetråkigt. Det är mycket allvarligt att e-post från människor som försökt skriva till JO inte blivit lästa. Det är inte roligt. Samtidigt kan man säga att det är en påminnelse om att hur noga man än försöker vara så är ingen ofelbar”, säger chefs-JO Elisabeth Rynning till Dagens Nyheter.

Vid den fortsatta genomgången hittades ytterligare en obevakad e-postlåda dit det skickats mejl. De flesta av dem bedöms som skräppost. JO har anmält det inträffade till Datainspektionen och till riksdagens konstitutionsutskott.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA