JO kritisk till bortglömd e-postlåda

STATSFÖRVALTNING2019-06-11

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.

I november 2018 uppmärksammade Pensionsmyndigheten att det inom myndigheten fanns en e-postbrevlåda som varit obevakad under nästan tio års tid. Brevlådan innehöll då cirka 600 mejl som inte hade besvarats och som troligen inte heller hade lästs av någon på myndigheten.

Det var i samband med att Pensionsmyndigheten startades 1 januari 2010 som det skapades en e-postbrevlåda med adressen info@pensionsmyndigheten.se. Brevlådan glömdes sedan bort och var obevakad under nästan tio års tid, konstaterar JO.

JO skriver i sitt beslut att Pensionsmyndigheten har tagit situationen på stort allvar:

”Jag ser positivt på de åtgärder som hittills har vidtagits. Detta förtar dock inte allvaret i att enskilda under ett stort antal år har skickat e-postmeddelanden som inte tagits om hand av myndigheten.”

JO konstaterar i beslutet att det naturligtvis är oacceptabelt att handlingar som kommer in till en myndighet inte blir föremål för någon åtgärd under närmare tio år, och Pensionsmyndigheten kritiseras för det inträffade.

”Med hänsyn till den verksamhet som Pensionsmyndigheten bedriver hade det inträffade kunnat få allvarligare konsekvenser än de som hittills har kunnat fastställas. Det är naturligtvis oacceptabelt att handlingar som kommer in till en myndighet inte blir föremål för någon åtgärd under närmare tio år”, skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA