JO kritiserar telefonköer

STATSFÖRVALTNING2019-12-20

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.

JO har i år fått flera anmälningar mot Pensionsmyndigheten där enskilda har klagat på att det har varit svårt att komma fram per telefon. Om det överhuvudtaget har gått att komma fram har kötiderna varit orimligt långa.

Enligt Pensionsmyndighetens yttrande till JO är myndighetens mål att ha en genomsnittlig kötid på högst 19 minuter. Myndigheten hänvisar till att man håller på att utveckla sin tekniska plattform för telefonin och anställa fler medarbetare.

JO hänvisar till serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen och skriver i sitt beslut att ett mål som formuleras som ett genomsnitt kan leda till att väntetider som är oacceptabla ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv godtas så länge tillräckligt många och korta väntetider väger upp.

JO konstaterar också att Pensionsmyndigheten på sin egen webbplats så sent som i slutet av november angav att väntetiderna då var 20-50 minuter för den som ringer upp:

”Det är mycket bekymmersamt. Pensionsmyndigheten förtjänar allvarlig kritik för de brister i tillgänglighet och därmed service som de långa väntetiderna innebär”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Enligt beslutet kommer JO att fortsätta att följa utvecklingen med kötiderna hos Pensionsmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA