Personer som arbetar hemifrån har mindre besvär med hälsan

ARBETSMILJÖ2023-10-17

Var fjärde person som arbetar uppger sig ha hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en klar minskning jämfört med pandemiåret 2020. De som arbetar helt eller delvis hemifrån upplever hälsobesvär i mindre omfattning än andra arbetstagare.

Arbetsmiljöverket har genomfört en stor undersökning där människor i arbete har fått svara på om de upplever besvär med hälsan som kan kopplas till jobbet. Var fjärde av de 13 000 tillfrågade uppgav då de tillfrågades 2022 att de hade hälsobesvär av arbetet. Utslaget på hela arbetsmarknaden motsvarar det 1,3 miljoner personer.

De vanligaste arbetsrelaterade besvären är enligt Arbetsmiljöverket trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen. Många känner också oro eller ångest över jobbet.

Resultatet kan jämföras med myndighetens undersökning under pandemiåret 2020, då var tredje tillfrågad uppgav sig ha jobbrelaterade hälsoproblem. Minskningen beror enligt Arbetsmiljöverket på att färre drabbats av pandemirelaterade besvär som smitta på jobbet.

”Vi är tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Den vanligaste orsaken till hälsobesvär av arbetet är, liksom tidigare, för hög arbetsbelastning. Det gäller oavsett kön, ålder eller inkomst. Det är allvarligt eftersom för hög arbetsbelastning på sikt kan leda till stress och svår sjukdom”, konstaterar Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Av dem som uppger att de har arbetsorsakade besvär svarar var tredje att de också varit frånvarande från jobbet på grund av sina besvär. Yngre personer upplever i högre utsträckning oro eller ångest, medan problem med nacke, armar och hörsel ökar med stigande ålder.

”Arbetsorsakade besvär är varningssignaler som arbetsgivare behöver fånga upp och åtgärda i tid, innan de leder till långa sjukskrivningar eller att personal slutar. En av tre som har besvär uppger att de har fått stöttning av sin chef. Det är alldeles för få, eftersom vi vet att en god dialog på arbetsplatsen är grunden för ett bra, förebyggande arbetsmiljöarbete”, framhåller Ann Ponton Klevestedt.

Bland dem som jobbar hemifrån 1-4 dagar i veckan är det en lägre andel som uppger att de har hälsobesvär, 19 procent, jämfört med 28 procent bland dem som inte alls arbetar hemifrån. En av de främsta orsakerna till hälsobesvär för dem som jobbar hemifrån är bildskärmsarbete.

”Distansarbetet har blivit en del av den moderna arbetsmiljön för vissa yrken, som ofta kännetecknas av högre utbildningsnivå och mindre hälsobesvär av jobbet överlag. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur hemarbete i sig påverkar hälsan. Arbetsgivare behöver ta ansvar för att alla får en god arbetsmiljö, oavsett var arbetet utförs”, understryker Ann Ponton Klevestedt.

Trötthet vanligaste hälsobesväret med koppling till jobbet

De vanligaste hälsobesvären bland kvinnor och män på grund av jobbet år 2022, mätt i andel av sysselsatta med besvär:

  • Trötthet (75 procent)
  • Fysisk smärta eller värk (65 procent)
  • Nacke, axel, arm (55 procent)
  • Sömnstörningar (52 procent)
  • Huvudvärk (51 procent)
  • Oro eller ångest (46 procent)
  • Ryggen (utom nacke) (45 procent)
  • Minne, koncentration eller tankeförmåga (39 procent)

Källa: Arbetsmiljöverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA