ST-ombudsmannen Magnus Kolsjö, STs ordförande Britta Lejon, riksdagsledamöterna Erik Ottoson, M, och Teres Lindberg, S, samt Postnords vd Håkan Ericsson debatterar nya postlagen.
Bild: Ann Dahlin
ST-ombudsmannen Magnus Kolsjö, STs ordförande Britta Lejon, riksdagsledamöterna Erik Ottoson, M, och Teres Lindberg, S, samt Postnords vd Håkan Ericsson debatterar nya postlagen.

Postnords vd: ”Ny postlag snart föråldrad”

POSTNORD2018-03-21

Den nya postlag som träder i kraft 1 april kommer att vara föråldrad redan inom ett par år, spår Postnords vd Håkan Ericsson. Att förändringarna i branschen går oerhört snabbt var alla överens om när ST anordnade ett seminarium om postlagen.

Den nya postlagen innebär att regeringen eller en annan myndighet får bestämma hur Postnord ska hantera sitt samhällsuppdrag att leverera brev i hela Sverige. Detta för att skapa större flexibilitet när verkligheten ändras snabbt. Samtidigt har regeringen beslutat att brev ska levereras inom två dygn, i stället för ett.

Men trycksvärtan från den nya postlagen och postförordningen kommer knappt ha hunnit torka innan fler förändringar blir nödvändiga. Det var flera av deltagarna överens om när ST arrangerade en debatt i Postnords huvudkontor Arken i Solna i dag, onsdag.

Utvecklingen mot minskade brevvolymer och fler paket accelererar. Antalet paket kommer att fyr- eller femdubblas inom några år, bedömde Postnords vd Håkan Ericsson. Å andra sidan kan de fysiska breven i stort sett vara borta om tio år, trodde socialdemokraten Teres Lindberg i riksdagens trafikutskott.

– Det gäller att hitta modeller som fungerar utan att vi behöver använda mycket skattepengar, sade hon. Vi behöver se över lagen om ett år igen.

Hon konstaterade också att det inte bara är Postnord som har problem med lönsamheten på brevsidan. Konkurrenten Bring Citymail, som norska staten sålde i dagarna, har mestadels haft röda siffror i boksluten.

– Det är alltså norska skattebetalare som har betalat för svensk verksamhet.

Håkan Ericsson deklarerade att Postnord snart kommer till en punkt när dagens brevservice inte går att upprätthålla. Viktiga frågor som måste lösas är den reglerade portosättningen och ojämlika konkurrens, ansåg han.

– Den nya postlagen kommer att vara obsolet på ett par års sikt, sade han till Publikt.

STs ordförande Britta Lejon underströk att det behövs mer ordning och lika villkor i postbranschen.

– Alla aktörer måste på något sätt vara med och finansiera det som är samhällsuppdraget. Är koncessionsavgifter möjliga?

Erik Ottoson, moderat ledamot i trafikutskottet, svarade att han hade fyra eller fem olika förslag på sitt bord.

– Det behövs en långsiktighet, sade han. Postnord och andra aktörer måste sätta sig ned och hitta gemensamma förslag. Alternativet är en utredning, men då kommer ingen att vara nöjd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.