Privata i staten får inte samma skydd

MEDDELARFRIHET2013-12-04

Anställda i privatägd vård, skola och omsorg ska få meddelarskydd, enligt ett utredningsförslag. Men andra privatanställda, som också jobbar offentligfinansierat, omfattas inte.

Det så kallade meddelarskyddet ska enligt ett förslag utvidgas till att även omfatta personal i privatägda skolor, sjukhus, äldreboenden och förskolor.

Det betyder att de, likt offentliganställda, kan utnyttja sin grundlagsstadgade meddelarfrihet utan att arbetsgivaren får efterforska vem som lämnat informationen till journalister.

Meddelarskyddet innebär även att arbetsgivare är förbjudna att utsätta ”meddelaren” för någon form av repressalier.

På onsdagen lämnade utredaren Margareta Åberg sitt förslag till justitieminister Beatrice Ask, M. Det är dels en ändring i lagen om skydd för företagshemligheter, dels en helt ny lag ”om rätt att meddela uppgifter för verksamma inom vissa enskilt bedrivna verksamheter”.

Detta är en lagstiftning som ligger utanför grundlagarna.

Utredaren har haft i uppdrag att undersöka om det går att utvidga meddelarskyddet till privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.
Margareta Åberg har valt att stanna vid sektorerna vård, skola och omsorg. Andra sektorer, som också finansieras med allmänna medel, har hon valt bort. Det handlar om privata aktörer i kollektivtrafiken, kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen, vaktbolag hos polisen och Kriminalvården och så vidare.

STs ordförande Britta Lejon välkomnar utvidgningen av meddelarskyddet.

– Det är jättebra, ett rejält steg framåt på ett viktigt område.
Men samtidigt tycker hon att det är synd att utredaren gör halt vid vård, skola och omsorg.

– Det är lika viktigt med öppenhet och meddelarskydd för de anställda i privat luftfart eller privata utförare av Arbetsförmedlingens tjänster eller vad vi nu kan komma på för exempel på samhällstjänster som har blivit bolagiserade och privatiserade, säger hon.

Beatrice Ask tycker att avgränsningen till vård, skola och omsorg är relevant.

– De här verksamheterna berör väldigt många människor och insynen är väldigt viktig. På andra områden kan det bli mycket svårare att hitta en lämplig modell, på grund av avtal och europeiska konventioner, till exempel, säger Beatrice Ask.

Utredaren föreslår att den nya lagen ska börja gälla 1 juli 2015.

– Då hinner arbetsmarknadens parter anpassa sig och gå ut med information till de anställda, säger Margareta Åberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA