ST: Förslag om meddelarfrihet är otillräckligt

MEDDELARSKYDD2016-09-02
Regeringen föreslår att meddelarfrihet ska gälla också anställda i skola, vård och omsorg i privat regi. ”Det är ett jätteviktigt steg mot en bättre ordning, men vi vill ha samma möjligheter för våra medlemmar på tåg, tunnelbana och vid flygplatser”, säger STs ordförande Britta Lejon.

Förslaget till ny lagstiftning med meddelarfrihet för anställda i skola, vård och omsorg i privat regi har nu lämnats över till lagrådet.

I lagrådsremissen föreslås att anställda och uppdragstagare i offentligt finansierad skola, vård och omsorg i privat regi ska ha samma rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

”Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna”, kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, förskaget i ett pressmeddelande.

STs ordförande Britta Lejon ”applåderar” förslaget. Hon anser att det är viktigt, inte minst ur demokratisk synvinkel, att privatanställda inom offentlig verksamhet kan larma om missförhållanden.

– Insyn i offentlig verksamhet är en viktig princip.

Samtidigt anser ST att förslaget är otillräckligt. Förbundet vill att samma regler ska gälla för anställda också i andra offentligt finansierade verksamheter.

– Vi väntar på motsvarande rättigheter för våra medlemmar på exempelvis tåg, tunnelbana och vid flygplatser. Det är bekymmersamt och otillräckligt att de inte har meddelarfrihet.

Den som bedriver verksamheten förbjuds enligt lagförslaget att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta. Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som gäller och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Målet är att den nya lagen ska gälla från april 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.