Annons:

ST: Meddelarskyddet måste stärkas

ST2014-09-24

”Nästan var fjärde som arbetar inom staten är visstidsanställd. Det skapar arbetsplatser där anställda inte vågar säga sin mening”, skriver STs ordförande Britta Lejon i en debattartikel i Sydsvenskan. Nu kräver ST att fasta anställningar blir norm och att meddelarskyddet stärks.

I debattartikeln beskriver STs ordförande Britta Lejon varför meddelarskyddet, som ger myndighetsanställda rätt att läcka hemlig information till medier utan att riskera repressalier, är betydelsefullt. ”Det gör att medier får insyn och kan rapportera om felaktiga beslut och brister”, skriver hon.

De senaste årtiondena, skriver hon vidare, har samhället förändrats – men lagstiftningen som styr meddelarskyddet har inte följt med i utvecklingen. Välfärdsverksamheter kan numera drivas av privata företag, stora verksamheter som exempelvis Posten har bolagiserats och myndigheter använder sig av inhyrd personal för att klara av att leverera det de ska.

Detta, menar Britta Lejon, gör att gränsen mellan vad som är offentligt och privat har blivit mer otydlig och meddelarskyddet har försvagats.

Dessutom är många som arbetar inom staten visstidsanställda, vilket också bidrar till en situation där många inte vågar säga sin mening.

ST kräver nu att fasta anställningar blir norm för arbetsuppgifter i staten som är permanenta. Staten bör inte heller anlita bemanningsföretag för kärnuppgifter tills det finns en tydlig definition av vad myndighetsutövning är.

En statlig utredning har nyligen föreslagit ett utökat meddelarskydd för privata verksamheter som drivs med skattemedel inom vård, skola och omsorg. Enligt ST är detta bra, men inte tillräckligt. Också annan välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare på uppdrag av kommun, landsting eller stat behöver omfattas av ett meddelarskydd.

”Våra medlemmar har valt att arbeta på medborgarnas och demokratins uppdrag. Om statligt anställda inte vågar berätta om missförhållanden och brister drabbar det ytterst uppdragsgivarna, medborgarna”, skriver Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA