Meddelarskydd utreds för fler verksamheter

MEDDELARSKYDD2016-01-26

Regeringen vill stärka meddelarskyddet i fler privata verksamheter än vård, skola och omsorg. Nu tillsätts en utredning som ska se över vilka helt eller delvis skattefinansierade verksamheter som bör ingå.

Redan tidigare har en utredning föreslagit att meddelarskyddet ska förstärkas i skola, vård och omsorg. Arbetet pågår med en lagrådsremiss. 

Men regeringen har också kommit överens med Vänsterpartiet om att se över hur meddelarskyddet kan stärkas i andra privata verksamheter som finansieras med offentliga medel. Därför tillsätts nu en utredning som ska se över vilka verksamheter som kan vara aktuella.

I direktivet nämns kollektivtrafik och färdtjänst, men utredaren ska också föreslå om stärkt meddelarskydd även kan införas i andra helt eller delvis offentligt finansierade verksamheter.

Förutom vilka verksamheter som kan vara aktuella ska utredaren analysera ett nytt meddelarskydd i förhållande till olika driftsformer och till olika kategorier i personalen, så som anställda, inhyrda och konsulter.

ST ansåg redan vid den första utredningen att man borde ha gått längre och att ett utökat meddelarskydd även borde ha omfattat privata verksamheter på det statliga området som är offentligt finansierade. Det kan exempelvis gälla verksamheter inom infrastruktur, kollektivtrafik, flygledning, IT och Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

”Vi menar att det ska finnas öppenhet och insyn i all verksamhet som finansieras med skattemedel. Därför bör även dessa verksamheter omfattas av meddelarskydd.”, skrev förbundet då.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017. Utredningen leds av Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Meddelarskydd
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA