ST vill ha utökat meddelarskydd

MEDDELARSKYDD2014-04-25

ST anser att även privat anställda i offentligt finansierade verksamheter på det statliga området bör omfattas av meddelarskydd. Det framkommer i förbundets remissvar på en statlig utredning.

I december lämnade en utredning ett förslag om att införa en ny lag för att reglera meddelarskyddet för privata verksamheter inom vård, skola och omsorg. Enbart verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade föreslås omfattas av lagen, som beräknas träda i kraft 1 juli 2015.

ST tillstyrker förslaget men anser att utredningen borde ha gått längre och att ett utökat meddelarskydd även borde ha omfattat privata verksamheter på det statliga området som är offentligt finansierade. Det kan exempelvis gälla verksamheter inom infrastruktur, kollektivtrafik, flygledning, IT och Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

”Vi menar att det ska finnas öppenhet och insyn i all verksamhet som finansieras med skattemedel. Därför bör även dessa verksamheter omfattas av meddelarskydd.”, skriver förbundet.

Utredningen föreslår också att inhyrd personal inom vård, skola och omsorg ska omfattas av det utökade meddelarskyddet.

Även det anser ST är bra och rätt. Men förbundet pekar på att inhyrd personal i statliga myndigheter inte har meddelarskydd som anställda:

”För att öka rättssäkerheten borde all inhyrd personal kunna få samma meddelarskydd som anställd personal”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.