Meddelarskydd för privata välfärdsbolag

ÖPPENHET2016-11-25
Regeringen föreslår stärkt meddelarskydd för personal i privat bedriven, men offentligt finansierad, skola, vård och omsorg. Förslaget innehåller också ett förbud mot efterforskning av källor för att skydda uppgiftslämnare.

Regeringens proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Den innebär att anställda i privata verksamheter inom skola, vård och omsorg, ska ha samma rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det ska gälla om någon del av verksamheten finansieras med skattemedel.

”Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna”, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Förutom den som är anställd ska också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten skyddas av den nya lagen. Den som driver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder, som till exempel avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta. Enligt förslaget ska de nya reglerna införas 1 april 2017.

ST har tidigare ställt sig positivt till regeringens planer på meddelarskydd för anställda i privata välfärdsföretag. Men förbundet vill att samma skydd också ska gälla inom de statliga bolagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.