Projekt granskar AI och jämställdheten

STATSFÖRVALTNING2020-12-22

I ett pilotprojekt ska Jämställdhetsmyndigheten ta reda på vilka effekter ett införande av artificiell intelligens, AI, på statliga myndigheter får för jämställdheten.

I ett pressmeddelande pekar Jämställdhetsmyndigheten på risken att självlärande datorprogram kan leda till jämställdhetsproblem när AI införs hos myndigheterna. Därför inleder myndigheten ett pilotprojekt för att upptäcka och mäta möjliga risker med AI-applikationer när det gäller jämställdhet. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i samarbete med företaget AI Sustainability Center.

”AI kommer att innebära stora möjligheter för myndigheternas arbete. Förhoppningen är att digitaliseringen kommer att utveckla och påverka servicen till medborgarna positivt i framtiden. Här finns det mycket vi inte kan överblicka i dag och som vi behöver mer kunskap kring. AI skulle kunna främja jämställdheten, men även kunna leda till det motsatta”, kommenterar generaldirektör Lena Ag projektet i pressmeddelandet.

Pilotprojektet har beviljats 1 660 000 kronor av Vinnova. Projektet ska pågå till november 2021 och syftar till att klarlägga om AI-applikationer leder till att användare får ett jämställt bemötande. Projektet bygger enligt pressmeddelandet på en metod för att identifiera, mäta och styra eventuella etiska fallgropar som utvecklats av AI Sustainability Center. Projektet ska fokusera på diskriminering kopplat till kön samt innovationer för att undvika den.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA