Regeringen får kritik för styrningen av Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-12-10

Regeringens styrning påverkade Försäkringskassan att öka andelen avslag i aktivitetsersättningen, trots att reglerna inte ändrades. Det har skapat instabilitet och osäkerhet, enligt en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

ISF har på regeringens uppdrag granskat orsakerna till det senaste decenniets variation i avslag och beviljande inom aktivitetsersättningen. Det skedde bland annat en markant ökning av andelen avslag på ansökningar om aktivitetsersättning under åren 2017 och 2018. Enligt rapporten ligger ändrad handläggning och tillämpning hos Försäkringskassan bakom förändringen, men utvecklingen har påverkats av regeringens styrning.

Enligt ISF började Försäkringskassan under de här åren handlägga och tillämpa reglerna om aktivitetsersättning mer strukturerat och strikt än tidigare. Betydelsen av de medicinska underlagen i utredning och bedömning ökade. Det ledde till att fler fick avslag under 2017 och 2018.

Granskningen visar att regeringens starka betoning av hur Försäkringskassan utreder och bedömer rätten till aktivitetsersättning år 2015 fick betydelse för förändringarna i handläggningen. En intern granskning på Försäkringskassan som pekade på brister i handläggningen har också spelat en viktig roll.

IFS konstaterar att det är problematiskt att reglernas tillämpning varierar utan att lagstiftning eller rättspraxis har ändrats. Det skapar enligt rapporten instabilitet och oförutsebarhet. I förlängningen kan det skada allmänhetens uppfattning om rättssäkerheten i systemet och förtroendet för socialförsäkringen.

Myndigheten anser att det är viktigt att både regeringen och Försäkringskassan utformar sin styrning så att utvecklingen inom aktivitetsersättningen blir långsiktigt hållbar och stabil.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA