Regeringen föreslår fler dubbeldagar i föräldrapenningen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-09-18

Regeringen föreslår att föräldrapenningen ska reformeras. Förslaget innebär bland annat att antalet dubbeldagar fördubblas och att möjligheten att överlåta föräldrapenning till närstående utökas.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen beräknas förslaget till förändringar i föräldrapenningen öka kostnaderna med cirka 20 miljoner kronor 2024, och därefter cirka 5 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt. Försäkringskassan tillförs i budgetpropositionen medel för justeringar av it-system samt för löpande administration. För 2024 får myndigheten 11 miljoner kronor och därefter 8 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt.

Enligt pressmeddelandet ska föräldrar få möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i 60 dagar under barnets första 15 månader. Förslaget innebär också att det införs en möjlighet för föräldrar att överlåta sin föräldrapenning till någon annan nära vuxen i barnets liv. Föräldern avgör själv vem som ska betraktas som närstående.

Enligt regeringen kommer möjligheten att överlåta föräldrapenning till en närstående att göra att kvinnor och män med ensam vårdnad om barn får lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv. Förslaget kan enligt regeringen också underlätta för familjekonstellationer där fler än vårdnadshavarna delar föräldraansvaret för barnet.

De nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA