Regeringen medger att utbyggnadsuppdrag inte fungerat som tänkt

HÖGSKOLAN2021-07-01
Regeringen tar delvis till sig av kritik från Riksrevisionen mot riktade utbyggnadsuppdrag till lärosätena. Enligt Riksrevisionen har dessa uppdrag inte på ett effektivt sätt bidragit till bättre kompetensförsörjning inom bristyrken. I en skrivelse till riksdagen medger regeringen att utbyggnaderna tagit längre tid än planerat.

Riksrevisionen har tidigare granskat om regeringens styrning med riktade utbyggnadsuppdrag till lärosäten på ett effektivt sätt bidrar till bättre kompetensförsörjning inom bristyrken. I rapporten konstaterade myndigheten att uppdragen inte har gett någon avsevärd ökning av antalet högskoleutbildade inom bristyrken. I en skrivelse till riksdagen medger nu regeringen att utbyggnaderna tagit längre tid än planerat.

Regeringen understryker att antalet studenter i högskolan har ökat och nu är rekordstort. Regeringen pekar också på att den successivt har förändrat villkoren för utbyggnadsuppdragen utifrån de hinder som lärosätena uppmärksammat. I skrivelsen framhålls att olika åtgärder dessutom satts in för att öka möjligheterna att bygga ut lärar- och förskollärarutbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Riksrevisionen rekommenderade i sin granskning bland annat regeringen att göra en samlad analys av måluppfyllelsen, och förtydliga sina utbyggnadsuppdrag riktade mot samhällsbyggnad. Granskningen utmynnade också i en rekommendation till regeringen att överväga att vid nya uppdrag bland annat ange mål för antal examina.

I skrivelsen till riksdagen redovisar regeringen att den i enlighet med Riksrevisionens rekommendation planerar att sätta upp lärosätesspecifika mål för antal examina för vissa yrkesexamensutbildningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.