Satsning på bristyrken misslyckades

HÖGSKOLAN2021-02-24
Regeringens satsning för att locka fler att utbilda sig till bristyrken har misslyckats, visar en granskning som Riksrevisionen genomfört. Det har saknats sökande till många av utbildningsplatserna.

Inom flera samhällsviktiga yrkesgrupper finns en stor brist på utbildad personal. För att motverka det har regeringen uppdragit till lärosätena att utöka antalet platser på vissa utbildningar, som exempelvis vårdpersonal, lärare, förskollärare och ingenjörer. Nu har Riksrevisionen granskat utfallet av satsningen och drar slutsatsen att insatserna inte gett önskat resultat.

En förklaring är enligt Riksrevisionen det snarare har saknats sökande än varit brist på utbildningsplatser. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbereda liknande satsningar betydligt bättre.

”Uppdragen till lärosätena har för det mesta varit väl motiverade, och det är bra att regeringen agerar för att öka kompetensförsörjningen inom bristyrken. Men för att få bättre resultat behöver uppdragen i större utsträckning utgå från lärosätenas förutsättningar att genomföra dem”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Regeringens åtgärder är enligt rapporten ett avsteg från den reguljära styrningen av lärosätena, som i vanliga fall själva bestämmer vilka utbildningar de ska ge och till hur många studenter. Granskningen visar att regeringens satsningar inte har gett någon avsevärd ökning av högskoleutbildade personer inom dessa yrken. De uppsatta målen har inte nåtts ens till hälften. I några fall hade de aktuella utbildningarna till och med färre nya studenter 2019 än tidigare.

Riksrevisionens bedömning är att en utbyggnad av antalet platser kan vara relevant och effektiv om det finns många behöriga sökande som inte kommer in på utbildningen. Om det däremot saknas sökande bör insatserna snarare inriktas mot att höja genomströmningen och därmed antalet examinerade. Riksrevisionen påpekar också att lärosätena inte har fått tillräckligt med tid för att planera och genomföra utbyggnadsuppdragen.

Riksrevisionens rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat göra en samlad måluppfyllelseanalys, samt att informera riksdagen om denna.

I det fall regeringen överväger nya liknande satsningar rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att:

  • ta större hänsyn till externa faktorer som kan påverka genomförandet, till exempel genom att ge lärosätena större frihet att själva välja vilka bristyrkesutbildningar som ska byggas ut,
  • ge lärosätena mer tid till planering och genomförande,
  • överväga att styra uppdragen mot att höja antalet studenter som går klart sina utbildningar, snarare än antalet utbildningsplatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.