Riksrevisionen granskar studiesatsning

HÖGSKOLAN2020-05-20
Riksrevisionen ska granska regeringens satsning på fler utbildningsplatser inom bristyrken. Enligt Riksrevisionen är satsningen ett exempel på detaljstyrning som oftast inte förekommer inom förvaltningen.

Sverige har stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. För att motverka det har regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att skapa fler utbildningsplatser på vissa utbildningar. Riksrevisionen ska nu granska regeringens styrning och utformningen av uppdraget.

Denna typ av detaljstyrning skiljer sig från den sedvanliga styrningen av lärosätena, som i grunden har stor frihet att själva utforma sin verksamhet, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande:

”Satsningen har fått kritik, bland annat för att fler utbildningsplatser inte alltid lett till fler utexaminerade studenter”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen understryker att en välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för att bevara Sveriges position som framstående kunskaps- och forskningsnation. Men det råder stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. Bristen kommer med stor sannolikhet att kvarstå eller till och med förvärras framöver, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.

Det är bakgrunden till att regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att bygga ut utbildningar inom vissa bristyrken, framförallt läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar.

Den nu inledda granskningen ska visa om regeringen på ett ändamålsenligt sätt utformat och styrt lärosätenas uppdrag. Bland de frågor som ställs finns hur många fler examinerade studenter det lett till, vilka underlag regeringen har använt i utformningen av uppdrag samt vilka förutsättningar att nå målen som lärosätena har.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.