Regeringen slår fast hur matchningstjänster ska utformas

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-06-28
Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla och effektivisera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, skriver regeringen i ett uppdrag till myndigheten. I uppdraget ges myndigheten närmare instruktioner för hur systemet med externa leverantörer av matchningstjänster ska utformas.

Regeringen beslutade 7 juni om en förordning som innebär att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, förmedlingsinsatser, införs från 1 december i år. Regeringen uppdrar nu åt Arbetsförmedlingen att införa vidareutvecklade matchningstjänster med grund i detta program.

”Förmedlingsinsatserna ger en tydligare rättslig reglering för Arbetsförmedlingens fortsatta anskaffning av de vidareutvecklade matchningstjänster som myndigheten har fått i
uppdrag att införa”, skriver regeringen. Myndigheten ska utforma dessa tjänster så att risken att oseriösa aktörer blir leverantörer minskar, ställa krav på tjänsternas utförande, och ersätta leverantörerna på ett sätt som bidrar till att ge dem incitament att nå resultat för alla deltagare. Arbetsförmedlingen ska sträva efter att den som anvisas till programmet ska ha möjlighet att välja mellan olika leverantörer av insatsen, och alla deltagare ska få ett ändamålsenligt stöd.

I uppdraget slår regeringen också fast att Arbetsförmedlingen ska anpassa verksamheten så att arbetssökande och arbetsgivare i hela landet kan få likvärdig service och
likvärdigt stöd. ”Det kan ske genom verksamhet i myndighetens egen regi,
genom anskaffning eller i samverkan med andra aktörer”, skriver regeringen. Myndigheten ska förbereda för att i undantagsfall kunna erbjuda förmedlingsinsatser i egen regi i områden där marknadsutbudet inte är tillräckligt.

Regeringen skriver också i uppdraget att Arbetsförmedlingen ska se till att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är träffsäker och enhetlig, att män och kvinnor ges förutsättningar att ta del av stöd och insatser på lika villkor och att arbetssökande prövas mot den bredd av insatser som finns hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska också fortsätta arbetet med att stärka och utveckla de individuella handlingsplanerna och uppföljningen av dem, samt åtgärda brister. Myndigheten ska även vidareutveckla och följa upp statistiska bedömningsstöd för att uppskatta hur långt ifrån arbetsmarknaden en arbetssökande står. De individuella handlingsplanerna ska hållas aktuella och följas upp. Planerna ska kunna användas till kontroll av om enskilda uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, skriver regeringen.

I uppdraget anges även att Arbetsförmedlingen ska samverka med kommuner för att nå ett sammanhållet stöd till arbetssökande. Myndigheten ska även arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.