Regeringen vill skrota överskottsmål

EKONOMI2015-03-03

Regeringen vill skrota överskottsmålet för statens finanser. I en debattartikel i Dagens Nyheter förordar regeringens ledning en övergång till ett sparande i balans.

I en gemensam debattartikel skriver statsminister Stefan Löfvén, S, finansminister Magdalena Andersson, S, och biträdande finansminister Per Bohlund, MP, att regeringen bestämt sig för att uppdra till Konjunkturinstitutet att utreda ­möjligheterna att byta från överskottsmål till ett sparande i balans.

”Sveriges och andra länders historia har lärt oss att de som behöver samhällets stöd mest också är de som drabbas värst när det offentliga inte klarar att fullgöra sina åtaganden vid lågkonjunkturer eller ekonomiska kriser. Det gäller inte minst barnen, de äldre och de som står längst ifrån arbetsmarknaden”, skriver de tre statsråden.

Enligt regeringen har förtroendet för de offentliga finanserna ökat och behovet av utländsk upplåning minskat sedan överskottsmålet infördes år 1997. För att finanspolitiken ska kunna stimulera ekonomin i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur är det dags att ta bort överskottsmålet och istället införa ett sparande i balans:

”Eftersom Sverige i nuläget har betydande underskott i de offentliga finanserna vore det tveksamt att bedriva en åtstramande finanspolitik i syfte att nå nuvarande målnivå för att sedan avveckla detta sparande i en situation där konjunkturläget bedöms vara betydligt bättre än i dag. Det skulle innebära en stimulans av ekonomin vid fel tidpunkt och ge en icke-önskvärd ryckighet i finanspolitiken”.

Regeringen hoppas kunna förändra budgetmålen i bred politisk enighet och i debattartikeln skriver ministrarna att samtal löpande kommer att föras med de borgerliga partierna kring processen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.