Kräver utredning om överskottsmål

EKONOMI2015-03-16
Vi vill bevara den breda politiska enigheten kring det finanspolitiska regelverket, skriver de fyra allianspartiernas ekonomisk-politiska talesmän i en debattartikel. Därför bör överskottsmålet bli föremål för en bred utredning.

Enligt de fyra ekonomisk-politiska talespersonerna Ulf Kristersson, M, Emil Källström, C, Erik Ullenhag, FP, och Jakob Forssmed, KD, har det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet varit en viktig orsak till att Sverige kunnat sänka statsskulden från 75 procent till 38 procent. Överskottsmålet har dessutom tvingat politiker att stå emot politiska krav på utgifter som skulle leda till långvariga underskott.

”Återhämtningen i ekonomin har nu kommit en bit på väg, men för många länder är det en lång väg kvar. Det är Euroområdet som tillsammans med Japan bedöms ha den svagaste tillväxten bland de avancerade ekonomierna. Sveriges tillväxt är väsentligt starkare, men återhämtningen har gått långsamt”, skriver de fyra i sin debattartikel i Dagens Nyheter.

Läget gör det extra viktigt med en ansvarsfull ekonomisk politik. Ett väl förankrat mål för den ekonomiska politiken kan inte överges bara för att regeringen känner sig pressad till stora utgiftsreformer, skriver de fyra. I kombination med bristande utgiftskontroll, höjda ersättningar och olika återställare som skapar tryck på utgifter i socialförsäkringssystemen, riskerar regeringen att placera svensk ekonomi på ett sluttande plan där finansiella underskott blir det normala.

Den välskötta svenska ekonomin och den relativt låga statsskulden skapar förutsättningar för att se över överskottsmålet. Den analysen bör genomföras i lugn och ro, och om den visar att det finns skäl att revidera överskottsmålet är vi beredda att göra det, skriver de fyra alliansföreträdarna. Men en sådan förändring får inte göras ensidigt av regeringspartierna:

”Vi ställer därför krav på att en brett parlamentariskt förankrad utredning ska föregå framtida beslut om revidering av det finanspolitiska ramverket. En sådan utredning bör få uppdraget att genomföra en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EUs gemensamma mål.”

Alliansen kräver enligt debattartikeln att regeringen återtar det uppdrag den har gett till Konjunkturinstitutet och inleder en seriös och bred utvärderingsprocess.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.