TCO välkomnar balansmål

EKONOMI2015-03-03

”Det som var syftet med överskottsmålet är fullgjort.” Det sade finansminister Magdalena Andersson, S, vid en presskonferens. TCOs ordförande Eva Nordmark välkomnar beskedet att regeringen vill slopa överskottsmålet för de offentliga finanserna.

Sveriges finanspolitiska ramverk lades fast 1997. Det säger bland annat att finanserna i kommuner, stat och det allmänna pensionssystemet ska gå med överskott sett över en konjunkturcykel. Tanken var att minska Sveriges stora statsskuld, öka förtroendet hos internationella långivare och förbereda ekonomin för demografiska förändringar med ett ökande antal pensionärer. Överskottet ska vara en procent.

Statsskulden har minskat från 70 procent av BNP till 30-40 procent, påpekade Magdalena Andersson vid presskonferensen. Sveriges internationella förtroende är också gott, sade hon. Räntan på svenska statsobligationer är låg.

– Vi har ett ramverk som har tjänat Sverige väl, men vi måste se att vi kan anpassa det till de ekonomiska förutsättningarna 2015 snarare än 1997.

Den demografiska förändringen kommer att sätta press på de offentliga finanserna. Antalet äldre väntas öka till 2040, och utbetalningarna från det allmänna pensionssystemet kommer att vara större än avgiftsinkomsterna.

Med ett bevarat överskottsmål skulle det innebära att staten måste strama åt med 75 miljarder kronor för att kompensera för de ökande pensionsutbetalningarna, sade Magdalena Andersson. Det är nivån på underskottet i de offentliga finanserna i dag. En så stor åtstramning vore olämplig, ansåg hon.

I stället vill hon se ett finanspolitiskt mål om offentliga finanser i balans. Det är också mer trovärdigt, hävdar hon. Sverige har trots överskottsmålet haft ett strukturellt underskott i de offentliga finanserna i flera år.

– Vi har ett överskottsmål som är så pass obsolet att ingen tror att vi kommer att nå det.

Regeringen ska ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda om överskottsmålet kan bytas mot ett mål om offentliga finanser i balans. Resultatet ska redovisas i augusti. Men en lättnad i de finanspolitiska målen innebär inte att det finns ett stort utrymme för reformer, enligt regeringen.

– På kort sikt frigörs inget stort budgetutrymme. Men på medellång sikt frigörs utrymme för ytterligare investeringar.

TCO har länge drivit uppfattningen att överskottsmålet bör slopas. TCOs ordförande Eva Nordmark skriver i en kommentar att regeringens besked är viktigt för att få fart på tillväxten och få ned arbetslösheten.

”Överskottsmålet var till för att spara i ladorna för just den typ av utmaningar som vi står inför. Sverige har stora välfärdsåtaganden och behov av investeringar för att öka tillväxten och skapa fler och bättre jobb. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen, få fler grönare bostäder, investera i utbildning och trygghetssystem för att underlätta omställning i arbetslivet och stärka vår konkurrenskraft”.

Alternativet är kraftigt höjda skatter eller kraftiga nedskärningar i välfärden. ”Det är det få som önskar”, skriver Eva Nordmark.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Ekonomi
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.