Revision leder till rättelser

RIKSREVISIONEN2021-04-08
Riksrevisionens granskningar leder till positiva förändringar, men ibland tar det tid innan åtgärder genomförs, konstaterar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.

I årets uppföljningsrapport har Riksrevisionen tittat närmare på 22 av effektivitetsrevisionens granskningar från åren 2016 och 2017. Enligt rapporten har 17 av dessa granskningar hittills lett till åtgärder från regeringen eller ansvariga myndigheter. Utifrån 5 av de 22 granskningarna har riksdagen beslutat om tillkännagivanden till regeringen, där regeringen uppmanas att vidta åtgärder utifrån Riksrevisionens rekommendationer.

”Kartläggning av förorenade områden, utvecklad informationssäkerhet och effektivare infrastrukturplanering är några av de förbättringar som granskningarna bidragit till. Att regeringen tar initiativ till lagändringar, stärker styrningen av myndigheter eller tillsätter utredningar är andra åtgärder som har föranletts av våra granskningar”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

En annan av Riksrevisionens uppgifter är granskningen av myndigheternas årsredovisningar. Arbetet pågår hela året, och fel och brister kan ofta rättas till innan myndigheterna färdigställer sina årsredovisningar, konstaterar Riksrevisionen. Granskningen av 2019 års redovisningar ledde till att 10 av 226 granskade myndigheter fick en modifierad revisionsberättelse. Några av anledningarna var enligt rapporten att myndigheter använt anslag i strid med anslagsvillkor, överskridit ramen för ett beställningsbemyndigande eller att inte redovisat ersättningar till ledande befattningshavare.

Rapporten visar att de fel i årsredovisningarna som ledde till en modifierad revisionsberättelse i de flesta fall har åtgärdats på det sätt som Riksrevisionen rekommenderat.

”Den årliga revisionen fortsätter att effektivt bidra till bland annat bättre regelefterlevnad, bättre beslutsunderlag och bättre intern styrning och kontroll”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.