Bild: Gamma-Man/Mostphotos

Tolv myndigheter får revisionskritik

RIKSREVISIONEN2021-03-29
Riksrevisionens granskning av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2020 är klar. Det är få allvarliga brister som har upptäckts, utöver en anmärkning mot SMHI för bristande affärsmässighet.

Riksrevisionens årliga granskning syftar till att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens interna styrning och kontroll är tillräckligt god. Enligt ett pressmeddelande har myndighetens granskning av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar resulterat i att tolv myndigheter eller övriga organisationer fått en modifierad revisionsberättelse. I samtliga fall har detta lett till en reservation. En reservation innebär att Riksrevisionen anser att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

”Vi har även i år hittat ovanligt få allvarliga fel. Det verkar därmed som att övergången till digitala arbetssätt inte har påverkat kvaliteten i årsredovisningarna nämnvärt”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Som Publikt tidigare noterat har SMHI fått kritik för att myndigheten utan affärsmässig prövning sålt en verksamhetsgren till en tidigare anställd.

”SMHI gjorde varken någon extern värdering eller bjöd ut affärsområdet till allmän försäljning utan sålde direkt till den person som tidigare var chef för verksamheten. Detta bryter mot den förordning som reglerar hur statlig egendom får överlåtas”, framhåller Helena Lindberg.

Myndigheter med modifierad revisionsberättelse

 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Riksarkivet har överskridit sin anslagskredit, samt inte levt upp till kraven på full kostnadstäckning i en avgiftsfinansierade verksamhet
 • Nationalmuseum har under flera års tid bedrivit försäljningsverksamhet med stora underskott
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har under flera års tid samlat på sig ett växande underskott för kost och logi i samband med uppdragsutbildning. Det samlade underskottet är drygt 22 miljoner kronor vid slutet av 2020
 • Finansinspektionen har överskridit anslagskrediten för krigsförsäkringsnämnden med 24 000 kronor
 • Svenska institutet har gjort åtaganden bortanför slutåret när det gäller kompetensförsörjning genom högre utbildning. Åtaganden efter slutåret 2022 uppgår till 210 000 kronor

Ytterligare fyra myndigheter har överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden:

 • Boverket
 • Centrala studiestödsnämnden  
 • Länsstyrelsen i Blekinge
 • Statens geotekniska institut

Två myndigheter har inte redovisat fördelningen av myndighetens totala intäkter och kostnader:

 • Sveriges Centrum för arkitektur och design
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.