Riksdagen får veta för lite om biståndet

RIKSREVISIONEN2024-03-19

Riksrevisionen kritiserar regeringens information till riksdagen om biståndet. ”Det är inte effektivt att lägga stora resurser på uppföljning och utvärdering om inte resultaten används i utformningen av biståndet”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har granskat regeringens och biståndsmyndigheten Sidas arbete med att följa upp och utvärdera biståndet. I rapporten konstaterar Riksrevisionen att de resultat som rapporteras till regeringen bara i begränsad omfattning påverkar utformningen av biståndspolitiken. Det är enligt granskningen snarare politiska prioriteringar och andra aspekter som avgör vilka förändringar som ska ske.

Den uppföljning som görs av det svenska biståndet ger mycket information om verksamhetens resultat, men behöver fokusera mer på de långsiktiga effekterna. Dessutom brister enligt granskningen regeringens rapportering om biståndets resultat till riksdagen.

”Det är viktigt att det finns ett tydligt ramverk för hur biståndets resultat ska följas upp, utvärderas och rapporteras, för att säkerställa att alla delar hänger ihop i en helhet”, understryker projektledaren Linnéa Åström Tolf i pressmeddelandet.

Riksdagen har vid flera tillfällen efterlyst bättre rapportering om biståndets resultat, bland annat med en tydligare koppling mellan resultaten och politikens inriktning. Riksrevisionens granskning visar att Sida och Expertgruppen för biståndsanalys regelbundet genomför uppföljningar och utvärderingar med omfattande information om biståndets resultat till regeringen. Men regeringens rapportering till riksdagen innehåller inte den information som riksdagen frågat efter:

”Det innebär att riksdagen inte får tillräcklig insyn i vad biståndet leder till. Dessutom är det inte effektivt att lägga stora resurser på uppföljning och utvärdering om inte resultaten används i utformningen av biståndet”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA