Riksrevisionen granskar pandemihantering

CORONA2021-05-31
Nu ska Riksrevisionen granska hur regeringen och de statliga myndigheterna agerat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin.

Riksrevisionen konstaterar i ett pressmeddelande att flera tidigare granskningar har visat på brister i svenska myndigheters förmåga att motverka och hantera pandemier och andra kriser. Därför inleder myndigheten nu en granskning av hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under den pågående pandemin.

”Pandemin har gjort att krishantering och myndigheternas samverkan har prövats i skarpt läge. Lärdomarna kan förhoppningsvis bidra till förbättrade möjligheter att hantera liknande situationer i framtiden”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Pandemin ledde till ett stort behov av personlig skyddsutrustning i vården och omsorgen. Samtidigt blev det brist på skyddsutrustning i hela Europa, på grund av den höga globala efterfrågan. Enligt Riksrevisionen aktualiserade detta frågan om begränsningar i den svenska krisberedskapen. De nationella beredskapslagren hade till stor del avvecklats och regionernas och kommunernas lagerhållning var otillräcklig för att hantera en långvarig kris.

I mars 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången på skyddsutrustning. Länsstyrelserna fick i uppdrag att bistå Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket att utfärda tillfälliga tillstånd till aktörer att tillhandahålla personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning. Även andra myndigheter berördes enligt Riksrevisionen av statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning.

Den inledda granskningen ska svara på om regeringen och myndigheterna har säkrat regionernas och kommunernas tillgång på skyddsutrustning på ett effektivt sätt. Fokus ska läggas på regeringens och myndigheternas arbete med att komplettera regionernas och kommunernas behov av skyddsutrustning under krishanteringsfasen. Också regeringens och myndigheternas beredskap för pandemiutbrott omfattas av granskningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.