Bild: Frida Ström

Riksrevisionen: Omlokaliseringar positiva på sikt

STATSFÖRVALTNING2023-02-21

Riksrevisionen har granskat statens hantering av omlokalisering och myndighetsflyttar under perioden 2004–2020. Besluten har resulterat i över 4 000 ”nya” jobb och lägre lokalkostnader. ”Den långsiktiga nyttan av omlokaliseringar måste vägas mot eventuella negativa konsekvenser på kort sikt”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Effekterna av utflyttningarna från Stockholm har varit små, men långsiktigt goda, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Under perioden beslutade regeringen om 62 omlokaliseringar av olika statliga myndigheter till andra platser än Stockholm. Ibland har den sittande regeringen skapat nya myndigheter, men oftast har delar av myndigheter flyttats från Stockholm till andra delar av landet.

Totalt har omlokaliseringarna resulterat i att 6 000 befintliga arbetstillfällen blivit kvar och 4 000 nya arbetstillfällen tillkommit på andra orter än Stockholm, skriver Riksrevisionen i rapporten. Myndigheten konstaterar att det visserligen handlat om relativt få arbetstillfällen, men i vissa delar av landet utgör de en betydelsefull del av den regionala arbetsmarknaden – framför allt i Arvidsjaur, Östersund och på Gotland. Det har ökat invånarnas valmöjligheter på arbetsmarknaden, och förbättrat chansen för akademiker att få ett jobb inom sitt specialistområde utan att behöva bosätta sig i Stockholm.

Riksrevisionen kommer i sin granskning fram till att omlokaliseringarna efter några år inte inneburit några betydande problem för myndigheterna att utöva sina kärnuppgifter eller att styra och samordna sitt arbete. Kostnaderna för lokaler och personal har blivit lägre än i Stockholm. Även personalomsättningen har blivit lägre för de omlokaliserade verksamheterna.

Riksrevisionen konstaterar att koncentra­tionen av statliga jobb i Stockholmsregionen trots omlokaliseringarna har ökat något under den granskade perioden. Regeringens insatser har endast mildrat den utvecklingen:

”Om regeringen vill uppnå en jämnare fördelning av statliga jobb över hela landet behövs det mer kraftfulla åtgärder. Samtidigt måste den långsiktiga nyttan av omlokaliseringar vägas mot eventuella negativa konsekvenser på kort sikt. I slutändan är det en politisk fråga”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.